El projecte de suport a l’estudi ajuda a 300 alumnes durant l’estiu

Més de 300 alumnes participen aquest estiu al programa de suport a l’estudi, la meitat del què havia previst l’Ajuntament en un primer moment. Deu docents treballen per ajudar a l’èxit escolar d’aquest alumnat.

Una imatge d'una aula de suport a l'estudi // Ajuntament de Sant Boi

Una imatge d’una aula de suport a l’estudi // Ajuntament de Sant Boi

El programa de suport a l’estudi impulsat per l’Ajuntament ofereix al juliol espais d’estudi tutelats a més de 300 alumnes d’ESO i batxillerat que es presentaran a les proves extraordinàries de setembre, tant a centres de secundària com a les PAU. En un primer moment l’Ajuntament havia calculat que serien 600 els alumnes participants.

Dels 313 alumnes, la majoria pertanyen als quatre cursos de l’ESO (266) i la resta segueixen estudis de batxillerat (47). D’aquests, 173 alumnes fan les classes a l’equipament de L’Olivera i 140 a Can Massallera.

A cada equipament hi ha dos espais: un àmbit de treball col·lectiu i de resolució de dubtes amb sis professionals i un «espai silenci» per a estudi individual o per acabar les tasques iniciades a la sessió de tutoria on hi treballa un professional. Les sessions es fan del 4 de juliol al 5 d’agost de 10 a 14 hores.

Preparar recuperacions

La continuïtat del servei permet treballar la realització dels dossiers que han de lliurar els alumnes quan es presentin a les proves extraordinàries, tot posant en pràctica les tècniques d’estudi necessàries. El professorat ajuda a preparar els exàmens de selectivitat mitjançant tècniques de preparació i planificació d’exàmens i la realització de proves d’anys anteriors. Així mateix, treballen amb alumnat que necessita recuperar assignatures de l’ESO. Cada professional dona suport a un màxim de 10 alumnes.

L’Ajuntament va contractar el passat mes de març a 10 professors mitjançant fons per a plans d’ocupació provinents de l’Àrea Metropolitana de Barcelona. L’objectiu d’aquestes contractacions, amb una durada de 6 mesos (de març a agost de 2016), és ajudar a l’èxit escolar de l’alumnat participant perquè, amb aquest suport, puguin superar el curs actual.

Recomanacions personalitzades