Tag Archive for Ciutadans

El Pla de Govern 2015-2019 supera el primer tràmit

El Pla de Govern 2015-2019 és el document estratègic que recull les accions i prioritats del govern // Ajuntament de Sant Boi

El Pla de Govern 2015-2019 ha estat aprovat inicialment pel ple municipal i ara passa a exposició pública fins a finals d’abril, quan es farà la votació definitiva. El Pla es marca com a objectius principals del mandat l’enfortiment dels serveis socials, l’educació, la neteja, el medi ambient i generar més activitat econòmica.

Olga Puertas: El mallazo

Olga Puertas, candidata a la alcaldía de Ciudadanos, a las puertas de Can Massallera // Elisenda Colell

La inercia gestora, los lobbys, el clientelismo, el despilfarro subvencionador de mil causas lejanas, crea un sólido mallazo que la oposición municipal ante la falta de transparencia, debe romper con el martillo pilón de su quehacer político y ciudadano.