Serveis a la comunitat i mediació per resoldre conflictes de convivència ciutadana

El ple municipal de Sant Boi ha aprovat una nova ordenança que potencia mesures alternatives a la sanció per resoldre conflictes que tinguin a veure amb la convivència ciutadana. Les persones podran evitar sancions econòmiques acollint-se voluntàriament a mesures restauratives com serveis a la comunitat i activitats de creixement personal.

La nova ordenança aposta per commutar les sancions econòmiques per mesures restauratives com la mediació // Ajuntament

Sant Boi de Llobregat ja oferia algunes mesures de tipus educatiu per resoldre infraccions de civisme, convivència, protecció dels animals i ús dels equipaments municipals educatius, però ara fa un pas més. El ple municipal de març ha aprovat per unanimitat una nova ordenança que promou mesures restauratives per damunt de sancions econòmiques a l’hora de solucionar conflictes, sobretot de convivència ciutadana.

Amb la nova ordenança, les persones podran commutar les sancions per accions com serveis a la comunitat, activitats de creixement personal o altres accions que puguin tenir un caràcter reparador, i que hauran de ser validades per totes les parts juntament amb el consistori. L’ordenança també preveu accions de mediació que facilitin la restauració de relacions personals, familiars, veïnals i escolars que s’hagin vist malmeses per la infracció.

L’Ajuntament ha aprovat la nova normativa conjuntament amb un nou reglament regulador del Servei de Mediació i Restauració Comunitària que diversifica els instruments, tant presencialment com de manera virtual, per a la resolució dels conflictes i la millora de la convivència ciutadana.

Recomanacions personalitzades