Una nova targeta busca fomentar l’ús de la deixalleria

La targeta de la xarxa metropolitana de deixalleries permet reduir la taxa metropolitana de tractament de residus, és gratuïta, i premia amb descomptes el bon comportament dels usuaris en la separació de residus.

Deixalleria de Sant Boi de Llobregat // Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB)

L’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) i l’Ajuntament de Barcelona, conjuntament amb la resta de municipis metropolitans entre els que es troba Sant Boi de Llobregat, han impulsat una campanya per promoure l’ús de les deixalleries, així com el de la targeta d’usuari de la xarxa metropolitana de deixalleries.

D’aquesta manera, es vol assolir un quàdruple objectiu en l’actual context d’emergència climàtica. Per una banda, reduir la generació de residus tant a les llars com als establiments; millorar els índex de recollida selectiva i, per tant, el tractament de residus; també, reduir els costos en el tractament de residus, fet que reduirà de manera directa les taxes que paguen els usuaris; i finalment, augmentar i fidelitzar els usuaris de punts verds i deixalleries. L’ús de les deixalleries i de la tarja d’usuari permetrà, alhora, reduir la taxa metropolitana de tractament de residus (TMTR).

La tarjeta pretén que els usuaris facin servir més la deixalleria i els punts verds

Aquesta iniciativa premia el bon comportament en separació de residus amb descomptes. La targeta d’usuari de les deixalleries de la xarxa metropolitana és gratuïta i hi queda registrat el nombre de vegades que un usuari fa servir una deixalleria o un punt verd. Es pot tramitar en línia a través del web de l’AMB, i també de manera presencial a la deixalleria o als diferents punts verds portant un rebut recent de l’aigua. A partir d’aquí, la bonificació s’aplica d’un any per l’altre, és a dir, el nombre de visites realitzades durant un any es reflecteix en l’import de les taxes de l’any següent.

L’AMB i l’Ajuntament de Barcelona posaran en marxa, properament, una campanya d’informació ciutadana amb una explicació de les bonificacions disponibles. La població, però, pot adreçar-se a la oficina d’atenció a la ciutadania de Sant Boi o de l’AMB per informar-se.

Recomanacions personalitzades