Tag Archive for AMB

La promoció d’habitatge assequible H2 del Saló Central: 79 pisos innovadors, sostenibles i amb perspectiva de gènere

Tretze anys després d’haver estat projectat, l’edifici de protecció oficial promogut per l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) al barri del Saló Central de Sant Boi de Llobregat ha començat a rebre els primers veïns i veïnes. El fet que l’immoble ja estigui habitat contribuirà a consolidar la revitalització d’aquesta zona limítrofa amb terrenys agrícoles i industrials, on està prevista la construcció de més habitatges pròximament.

Barcelona Energia subministrarà electricitat a punts de tota la metròpolis

A partir de l’any vinent, l’electricitat de Barcelona Energia, l’empresa pública que subministra la llum a l’Ajuntament de Barcelona, estendrà la seva activitat a les instal•lacions de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB). Progressivament també arribarà a uns 20.000 usuaris particulars i més endavant a la resta d’ajuntaments metropolitans.