Els programes d’ocupació de Sant Boi beneficien 650 persones

L’Ajuntament de Sant Boi ha rebut 3,2 milions d’euros per desenvolupar nou iniciatives adreçades als col·lectius vulnerables. Una de les línies de treball està adreçada només a dones.

La neteja és un dels sectors beneficiats del Pla d’Ocupació // Ajuntament de Sant Boi

L’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat ha rebut 3,2 milions d’euros de subvenció per desenvolupar programes adreçats a col·lectius vulnerables. Aquestes iniciatives beneficiaran 650 persones de la població, que participaran en nou programes ocupacionals. El consistori ha informat en un comunicat que “es tracta de plans d’ocupació amb contractació temporal i dispositius d’orientació i inserció laboral”.

Els col·lectius als quals va adreçat el programa són les persones que tenen dificultats per incorporar-se al mercat laboral. Durant els pròxims mesos, realitzaran tasques de millora a l’espai públic de la ciutat i de suport tècnic i administratiu en diferents programes municipals. La iniciativa està destinada a tres perfils diferents: persones amb risc de patir una situació d’atur de llarga durada, dones majors de 52 anys i persones que perceben la Renda Garantida de Ciutadania.

Programes específics

Un dels programes específics, Treball als Barris, consta d’un pla d’ocupació per a persones aturades i dos dispositius de suport per a la inserció laboral, un dels quals específicament destinat a dones.

La iniciativa ‘Ubicat’ és un dispositiu d’orientació, acompanyament a la inserció i suport ocupacional per a persones en atur de llarga durada, persones inactives o persones que treballen en situacions de precarietat laboral.

El programa 30 Plus és un dispositiu d’orientació i inserció laboral a l’empresa ordinària que s’adreça a persones majors de 30 anys.

El programa Enfeina’t és un pla d’ocupació exclusivament adreçat a persones en situació de llarga durada.

Els cursos de Formació Professional ocupacional són accions formatives per a persones en actiu o en situació d’atur que tenen com a objectiu millorar la qualificació professional i la capacitat d’inserció

El programa Singulars és un dispositiu d’inserció per a joves menors de 30 anys especialitzat en formació administrativa, tècniques de venda i hostaleria.

El programa Poefe és un dispositiu d’orientació i inserció laboral especialitzat també en hostaleria i adreçat a dones en situació de vulnerabilitat.

Recomanacions personalitzades