L’Ajuntament multa a 12 propietaris que tenen 81 pisos buits a Sant Boi

L’Ajuntament ha iniciat 12 expedients sancionadors per tenir habitatges buits de forma injustificada durant més de dos anys, tal i com preveu la Llei 24/2015 de mesures contra els desnonaments i la pobresa energètica. Aquests propietaris acumulen 81 habitatges tancats i poden rebre una multa de 2.500 euros.

12 entitats financeres i empreses acumulen 81 pisos buits // Ajuntament de Sant Boi

12 entitats financeres i empreses acumulen 81 pisos buits // Ajuntament de Sant Boi

El consistori ha posat fil a l’agulla per tornar a multar grans tenidors d’habitatges buits a la ciutat. L’Ajuntament ha informat que s’han iniciat 12 expedients de declaració d’ús anòmal d’un habitatge a entitats bancàries i empreses immobiliàries. Això significa que aquests tenidors tenen tres o més pisos desocupats des de fa més de dos anys i no els han cedit a lloguer social tal i com marca la Llei 24/2015 de mesures contra els desnonaments i la pobresa energètica.

La normativa municipal preveu instar als tenidors de pisos a què ocupin aquests pisos en el termini d’un mes o bé que els cedeixin a l’administració perquè els pugui gestionar en règim de lloguer social. Si les entitats o propietaris s’hi neguen, el consistori els pot imposar sancions per import de 2.500 euros en un primer moment, i es pot incrementar progressivament en cas de no atendre la petició inicial del consistori.

Els expedients afecten a 81 habitatges de la ciutat. L’Ajuntament espera fomentar la cessió d’aquests habitatges perquè es destinin a lloguer social. El consistori explica que va iniciar una ronda de contactes per materialitzar acords de cessió, que es van veure truncats quan el Tribunal Constitucional va suspendre parcialment aquesta llei a instàncies del govern central.

Ara s’estan valorant les al·legacions presentades per poder iniciar la incoació dels expedients sancionadors que correspongui. Algunes entitats bancàries ja han manifestat el seu interès a continuar negociant la cessió en lloguer social dels seus habitatges buits.

El Ple municipal va aprovar al gener de 2014 les mesures per poder sancionar els tenidors de pisos buits i fa més d’un any el consistori va obrir cinc expedients sancionadors que afecten a 30 habitatges.

Recomanacions personalitzades