Els veïns de Sant Boi reclamen un centre de dia públic al Camí del Llor

El grup local d’Esquerra Republicana de Catalunya ho va portar al ple municipal el passat 28 de setembre. El centre de dia és un servei d’acolliment residencial adreçat a persones a partir de 65 anys, al voltant del 20% de la població de Sant Boi.

Situació actual del solar al camí del Llor // FAV

Durant la campanya electoral prèvia a les passades eleccions municipals, tots els partits polítics semblaven d’acord en el foment d’una residència pública per a gent gran. Ara, sense novetats i cinc mesos més tard, la Federació d’Associacions Veïnals (FAV) de Sant Boi posa sobre la taula una nova demanda: el primer centre de dia públic mitjançant la sessió d’un espai al Camí del Llor.

El grup local d’Esquerra Republicana de Catalunya ho va portar al ple municipal el passat 28 de setembre, després que, segons la FAV, la va fer arribar el darrer 11 de setembre a tots els grups municipals del consistori. Finalment, la moció va ser aprovada per unanimitat del conjunt de regidors i regidores del ple municipal.

El centre de dia és un servei d’acolliment residencial adreçat a persones a partir de 65 anys, al voltant del 20% de la població de Sant Boi de Llobregat. Aquest tracta de complementar l’atenció pròpia de l’entorn familiar amb els objectius d’afavorir la recuperació i el manteniment de l’autonomia personal i social, així com proporcionar suport a les famílies en l’atenció a les persones grans dependents. Tot i que la ciutat compta amb vuit equipaments d’aquest tipus, cap es troba en situació pública i només quatre disposen del programa PEV (Prestació Econòmica Vinculada al servei).

Una biblioteca impossible

L’abril de 2010 es va aprovar definitivament el projecte d’obra municipal de 48 habitatges dotacionals amb serveis complementaris i local social al sector Camí del Llor (entre la ronda de Sant Ramon, el carrer Pollancres i Lleida). En un primer lloc es va pensar en fer-hi una biblioteca davant la demanda històrica del moviment veïnal de Marianao. No obstant això, la impossibilitat de destinar-hi una part del solar de la plaça Mercè Rodoreda a aquest fi va suposar una falta de m2 segons el que estipula la Diputació de Barcelona. El futur projecte bibliotecari es va situar entre els carrers Francesc Pi i Margall i Lluís Pascual Roca.

És per això que, enfront de la manca d’ús actual del local social, la Federació d’Associacions Veïnals de Sant Boi proposa la idoneïtat de cedir aquest local a la Generalitat de Catalunya per posar en marxa el primer Centre de Dia. Segons la FAV, van mantenir el darrer mes d’abril una reunió amb el Departament de Drets Socials on es va compartir la falta d’aquest tipus d’equipaments a la ciutat, i a on el secretari general va transmetre la voluntat de gestionar-ne la cessió d’un espai municipal apte per aquests usos.

Un complex assistencial al solar públic del barri de Camps Blancs

La Federació d’Associacions Veïnals de Sant Boi i la Marea Pensionista han reiterat en diverses ocasions la necessitat de «construir un complex assistencial amb pisos assistits, residencia i centre de dia de gestió pública» al solar de titularitat municipal del barri de Camps Blancs, a les antigues escoles Milà i Gelabert.

Aquesta reivindicació històrica suma més de set anys i compte, tal com explica la FAV, amb la negativa del govern municipal a destinar-hi el 100% del solar per aquest complex, ja que pretén la construcció de 91 nous habitatges dins el projecte urbanístic ‘Cosint Barris’.

Recomanacions personalitzades