Un estudi del Parc Sanitari de Sant Joan de Déu relaciona els trastorns mentals amb un major risc de mort prematura

L’’anàlisi’estudi desenvolupat per investigadors del Parc Sanitari situat a Sant Boi de Llobregat s’ha publicat a la revista científica Psychiatry Research i s’han analitzat les dades de més de mig milió de persones a través del Servei Català de Salut

Voluntari fent companyia a un pacient // Parc Sanitari Sant Joan de Déu

Un equip del Parc Sanitari de Sant Joan de Déu i de l’Institut de Recerca de Sant Joan de Déu (IRSJD) de Sant Boi de Llobregat, ha realitzat un estudi per determinar si hi havia una associació entre els trastorns mentals i el risc de mort prematura, i quins factors podien jugar un paper determinant.

Per a l’estudi, l’equip de treball format pels Drs Josep Maria Haro Haro i Beatriz Olaya i la bioestadística Maria Victoria Moneta, ha analitzat els expedients de més de 500.000 persones majors d’edat ateses pel Servei Català de Salut entre l’1 de gener del 2005 i el 31 de desembre del 2016. Els pacients analitzats a l’estudi estaven diagnosticats amb almenys un trastorn de salut mental com l’esquizofrènia, trastorn de l’estat d’ànim, trastorn delirant, psicosi, ansietat, estrès, reacció d’adaptació o depressió. 

Hi ha evidències que demostren que les persones amb trastorns mentals tenen una expectativa de vida considerablement més curta, d’uns 10 anys menys, que la població general i el risc de mort prematura ha augmentat els darrers anys. Tot i això, fins a dia d’avui mai s’havia analitzat si la situació també es reproduïa al nostre territori. “Pensem que a través dels nostres resultats podem oferir una informació valuosa al nostre servei de salut, per engegar polítiques de salut pública molt més dirigides a aquest col·lectiu i disminuir la incidència de mort prematura”, comenta el Dr. Josep Maria Haro, Director de Docència, Recerca i Innovació del Parc Sanitari Sant Joan de Déu i coordinador del grup de recerca “Epidemiologia dels trastorns mentals i de l’envelliment” de l’IRSJD. 

El gènere i l’edat, dos factors clau 

Els resultats de l’estudi indiquen que el risc de mortalitat està associat al gènere i l’edat de cada persona. En el cas dels homes el risc de mort prematura era superior al de les dones, i era major en les franges més joves. La Doctora Beatriz Olaya, investigadora del grup “Epidemiologia dels trastorns mentals i de l’envelliment” de l’IRSJD comenta que “aquesta diferència entre gènere s’explica, principalment, per factors psicosocials ja que entre els homes hi ha una tendència a consultar menys als especialistes i compartir els seus problemes de salut mental a causa dels estereotips de gènere i les barreres culturals”.

A més, els homes presenten un major risc de malalties cardiovasculars, associat tant en les persones amb trastorns mentals greus com amb la mortalitat. Aquests dos fets podrien explicar la diferència entre homes i dones. Tanmateix, els investigadors van observar que la mortalitat prematura varia segons l’edat: les persones d’entre 18 i 31 anys amb trastorns mentals tenen un major risc degut a una major exposició al consum de substàncies, comportaments impulsius i pensaments suïcides.

Una anàlisi elaborada a partir dels registres de salut de pacients catalans 

Aquest és el primer estudi fet sobre dades catalanes en el que s’analitza la mortalitat prematura associada a diferents trastorns mentals; aportant així més evidències científiques que reforcen aquesta associació i proporcionant informació valuosa per als sistemes públics de salut. Segons la Doctora Beatriz Olaya “el fet d’incloure trastorns mentals menys greus, com l’ansietat, ens ha permès fer una radiografia molt més completa del risc real”.

L’estudi del Parc Sanitari de Sant Joan de Déu i de l’Institut de Recerca de Sant Joan de Déu (IRSJD) revela que els pacients amb trastorns afectius, com ara l’ansietat o l’estrès, plantegen una taxa de mortalitat més alta que el grup amb depressió major. Així com la importància de tenir en compte la comorbiditat d’altres trastorns o patologies en les persones diagnosticades amb trastorns de salut mental, per poder fer un abordatge molt més integral. Així doncs, l’estudi destaca la importància de la identificació primerenca dels grups més vulnerables i una intervenció adequada i personalitzada per reduir el risc de mort prematura. Per aquest motiu, és important poder oferir una cura integral de la salut mental per prevenir les malalties greus, millorar la qualitat de vida de les persones diagnosticades i disminuir el risc de mort. 

L’estudi liderat per investigadors del Parc Sanitari Sant Joan de Déu i l’Institut de Recerca Sant Joan de Déu és el més complet que s’ha fet al sud d’Europa, i no sols ha analitzat les dades de persones amb diagnòstic de trastorn mental greu, sinó que també ha inclòs dades de persones amb trastorns mentals considerats menys greus, com els trastorns afectius o l’ansietat. Els resultats s’han publicat a la revista científica Psychiatry Research. 

Recomanacions personalitzades