Sant Boi és reconegut amb diversos premis per les seves actuacions per fer front als efectes de la pandèmia

Des de l’any passat, l’Ajuntament ha creat diferents iniciatives per combatre els efectes de la Covid-19 a la ciutat que enguany s’han inclòs al Banc de Bones Pràctiques dels Governs Locals. A més, també ha rebut dos premis europeus per una prova pilot de reutilització d’equips informàtics.

L’equip jove de suport logístic als centres educatius ha estat una de les iniciatives reconegudes // Ajuntament de Sant Boi

Des que va esclatar la pandèmia l’any passat, l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat ha dut a terme diferents experiències innovadores per fer front als seus efectes. L’oficina Reactivem Sant Boi, l’Equip jove de salut, el servei d’atenció psicològica telemàtica i telefònica a víctimes de violència masclistes, l’Equip jove de suport logístic als centres educatius i un programa de reutilització d’equips informàtics adreçat a alumnes dels instituts són els cinc projectes engegats pel consistori i que enguany s’han inclòs al Banc de Bones Pràctiques dels Governs Locals.

Aquest banc, impulsat per la Federació de Municipis de Catalunya i la Fundació Carles Pi i Sunyer d’estudis autonòmics, identifica i difon experiències innovadores de govern i gestió dels ajuntaments que poden servir com a referents per a altres municipis.

Cada any, s’hi incorporen iniciatives impulsades pels governs locals. L’edició del 2021 s’ha centrat en els serveis i projectes adreçats a combatre la pandèmia i els seus efectes en la ciutadania; i per aquest motiu les cinc iniciatives impulsades des de l’Ajuntament de Sant Boi per combatre els efectes socials, econòmics i emocionals de la Covid-19 s’hi han incorporat com a ‘bones pràctiques’ o com a ‘pràctiques significatives’.

El consistori va crear l’oficina ‘Reactivem’ a finals d’abril de l’any passat que, de forma telemàtica, oferia atenció directa a famílies i comerços afectats per les conseqüències de la crisi sanitària. El nou servei segueix oferint informació i suport i ja s’han gestionat més de 6.700 consultes. També es va crear l’equip jove de salut, per promoure actituds positives envers la salut en aquest context de pandèmia; es va dur a terme la contractació de 10 persones joves per donar suport a escoles i instituts a l’hora d’adaptar-se a les noves mesures sanitàries de la Covid; i també es va posar en marxa un servei telemàtic d’informació i atenció a les víctimes de violència masclista.

La ciutat rep dos premis europeus per una prova pilot de reutilització d’equips informàtics

L’Ajuntament va encetar una iniciativa, en col·laboració amb la xarxa de persones i entitats eReuse, que ha permès donar un nou ús a 30 dispositius electrònics en desús. La iniciativa ha estat una de les guanyadores del projecte DLT4EU, finançat per la Comissió Europea en el marc del programa d’innovació Horizon 2020; i també ha estat guardonada com a bona pràctica per la fundació alemanya Hans Sauer, dins la convocatòria ‘Ciutats Circulars: Dissenyant comunitats urbanes del futur’.

El projecte pilot ha permès posar a prova un circuit col·laboratiu de reacondicionament i reutilització dels dispositius electrònics per destinar-los a estudiants de secundària de la ciutat amb pocs recursos, afavorint així la lluita contra l’escletxa digital i el seguiment de les classes i les tasques educatives durant la pandèmia. A més, la incorporació de la tecnologia col·laborativa DLT de codi obert garanteix que es pugui allargar la vida útil dels equips fins que arribi el moment del seu reciclatge.

Lliurament dels ordinadors reacondicionats // Ajuntament de Sant Boi

L’ús d’aquesta tecnologia DLT ha permès enregistrar dades immutables sobre l’esborrat i sobre les millores incorporades als equips, sobre el seu estat de funcionament i sobre les hores d’utilització, sempre respectant la privacitat de les persones usuàries. Aquestes dades serviran per avaluar l’impacte socioambiental i l’estalvi econòmic de la iniciativa.

S’espera que quan els 30 equips reacondicionats superin les 5.000 hores d’ús, s’haurà aconseguit una reducció de l’emissió de CO2 en 9.480 kg i un estalvi de 5.700 litres d’aigua, 30.000 kg de minerals i entre 3.000 i 9.000 euros per no haver de comprar equips nous.

Durant un any, l’Ajuntament ha treballat amb eReuse per desenvolupar la prova pilot. Els dos premis rebuts permetran a aquesta organització sense ànim de lucre continuar desenvolupant la tecnologia DLT i fer créixer el circuit per incorporar-hi nous actors i esdevenir una iniciativa d’economia circular a la ciutat. L’experiència ha contribuït a posicionar Sant Boi com a laboratori per a la innovació urbana i social en l’àmbit internacional.

Recomanacions personalitzades