Sant Boi tindrà 83 nous pisos de protecció oficial

L’Ajuntament ha signat un conveni de col·laboració amb UGT i la cooperativa Llar Unió Catalònia per la promoció d’habitatges protegits a la ciutat. Hi haurà 83 nous pisos al districte de Camps Blancs.

Lluïssa Moret i Camil Ros durant la signatura del conveni // Ajuntament de Sant Boi

L’alcaldessa de Sant Boi de Llobregat, Lluïsa Moret, el secretari general de la Unió General de Treballadors de Catalunya (UGT), Camil Ros, i el tresorer i la secretària de la cooperativa Llar Unió Catalònia SCCL, Manel Fraixedas i Ana Mª Espada, han signat un acord de col·laboració per promocionar habitatges protegits a la ciutat.

El document formalitza la transmissió per part de l’Ajuntament a la UGT de tres finques de la seva propietat, amb una superfície conjunta de 4.100 m2 per a la construcció d’habitatge assequible. Les finques estan situades a l’avinguda de l’Aragó i al carrer del Besòs; al districte de Camps Blancs.

La cooperativa Llar Unió Catalònia preveu construir en aquests terrenys tres edificis amb 83 habitatges de protecció oficial. Els habitatges es destinaran de manera prioritària a persones residents a Sant Boi mitjançant una adjudicació per sorteig. Arran de la transmissió de la propietat de les finques, l’Ajuntament rebrà com a contraprestació una aportació econòmica i la propietat de 10 dels habitatges, que destinarà al lloguer social.

Les obres començaran a principis del 2022

L’alcaldessa, Lluïsa Moret, ha destacat durant l’acte de signatura la importància de la col·laboració públic-privada «en l’aposta municipal per l’habitatge social» i ha subratllat que la pandèmia ha posat de manifest que cal «revisar els estàndards de qualitat i habitabilitat per garantir l’accés de la ciutadania a habitatges dignes«.

Les obres de construcció dels edificis començaran a principis de l’any 2022 i es duran a terme de forma simultània a l’execució del projecte d’urbanització de l’entorn, que anirà a càrrec de l’Ajuntament.

Recomanacions personalitzades