Les xifres de positius per coronavirus a Sant Boi de Llobregat s’eleven a 68

Segons les dades que proporciona de Generalitat de Catalunya, de les 237 persones que s’han fet la prova, 169 han donat negatiu.

Les últimes dades que proporciona el departament de Salut de la Generalitat de Catalunya sobre afectats per coronavirus, les del dia 29 de març, indiquen que hi ha 68 persones infectades a Sant Boi de Llobregat. D’altra banda, segons aquestes xifres, 237 s’han fet la prova i 169 han donat negatiu.

Convé recordar, però, que tot i l’oficialitat d’aquestes dades hi ha moltes persones amb símptomes de Covid-19 que, de moment, no han tingut accés a fer-se una prova per detectar si pateixen o no aquesta malaltia.

El pic de positius es va produir divendres 27 de març. Durant la jornada es van dur a terme 33 proves, 12 de les quals van donar un resultat positiu. L’últim dia comptabilitzat, tanmateix, només es va dur a terme un test, que va donar positiu.

Gràfic proporcionat pel departament de Salut // Generalitat de Catalunya

Tot i que la xifra ha anat fluctuant al llarg dels 20 dies que apareixen al gràfic, es pot observar com, des del dia 26 de març, el nombre de test realitzats disminueix considerablement.

La informació facilitada per la proveïdora de dades Strategic Solutions, d’altra banda, afirma que, a la majoria de zones de Sant Boi, la població afectada només presenta símptomes lleus.

Aquestes dades són recollides a través de la informació de l’aplicació per a telèfons mòbils que la Generalitat ha posat en marxa per tal de millorar l’eficiència dels serveis sanitaris. S’ha de matisar, però, que no tothom té instal·lada aquesta aplicació ni la utilitza.

Captura d’imatge del mapa proporcionat per Strategic Solutions // Strategic Solutions

En el mapa de més amunt, es pot comprovar que les zones de Sant Boi pintades amb taronja, que correspon a les zones on la població presenta simptomatologia lleu, conformen la majoria del mapa. A les poques zones pintades en gris la població no presenta símptomes i les liles es corresponen amb els indrets de Sant Boi on hi ha més població amb simptomatologia greu.

Recomanacions personalitzades