La Diputació de Barcelona dissenya un pla director per millorar els jardins públics de Sant Boi

El document, que s’ha entregat al consistori, inclou un inventari de les espècies vegetals i planteja propostes de gestió i manteniment. Recomana ampliar les zones verdes i avançar en la qualitat dels espais.

Sant Boi disposa de 50 hectàrees de parcs urbans // Diputació de Barcelona

La Diputació de Barcelona ha presentat un Pla Director del verd urbà de Sant Boi de Llobregat. Aquest document, que ja s’ha entregat al consistori, serveix com a eina de planificació i gestió per a la millora de la jardineria pública del municipi. Segons explica la Diputació en un comunicat, “el treball permet conèixer l’estat i les possibilitats dels diferents espais verds existents i la idoneïtat de les espècies del municipi”.

El Pla Director també inclou un inventari i una diagnosi dels espais verds i de l’arbrat amb propostes de gestió i manteniment. En aquests moments, Sant Boi disposa de 15.135 arbres, dels quals 7.643 estan a l’espai viari, i 109 hectàrees de verd urbà, de les quals la meitat formen part de parcs. A més, existeixen 49 hectàrees d’espais pendents de desenvolupar.

Propostes de millora

El document valora positivament la gestió del verd urbà que fa Sant Boi, però alhora detecta un marge de millora en alguns aspectes. Així, proposa tres línies per avançar, entre les quals destaca “l’organització del servei, la qualitat dels espais i l’ampliació del verd existent”.

En relació a l’organització del servei, planteja una “reorganització dels equips, la utilització del sistema d’informació geogràfic per ajustar els nivells de manteniment en funció de l’espai i incrementar la formació de personal i la comunicació amb la ciutadania”.

En l’aspecte del verd existent, recomana “adaptar el tipus de verd a cada espai, així com aprofitar la seva potencialitat màxima i simplificar les tasques de manteniment”. A la vegada, també aconsella “millorar la dotació del verd existent a partir de la recerca de nous espais i en la creació de nous eixos verds al municipi”. El document fa una estimació de les actuacions, de forma que les inversions necessàries s’haurien de repartir en un termini de 15 anys.

Recomanacions personalitzades