Sant Boi renova el catàleg d’arbres d’interès local

El catàleg aprovat declara d’interès local un total de 102 arbres i 16 masses arbrades o arbredes. Tot i que una part d’ells són de propietat privada, la seva conservació i protecció passa a ser d’interès públic.

Un dels arbres protegits // Ajuntament de Sant Boi

Un dels arbres protegits // Ajuntament de Sant Boi

L’Ajuntament de Sant Boi ha renvoat el catàleg d’arbres, arbredes i arbrades d’interès local després d’onze anys sense fer-ho. L’actual catàleg contempla un total de 102 arbres (62 públics i 40 ubicats en finques privades) i 16 masses d’arbrades o arbredes, una xifra molt superior al document vigent fins ara de l’any 2004.

La renovació del catàleg significa que aquests arbres passen a formar part del Patrimoni Cultural de Catalunya, fet que implica que la seva «conservació i protecció» sigui d’interès públic. En funció d’aquest normativa, correspon al Consell Comarcal la declaració d’arbres i conjunt d’arbres d’interès comarcal i a l’Ajuntament la declaració d’interès local.

La incorporació dels arbres escollits al catàleg es fa en funció de les característiques pròpies de l’arbrat, com l’edat, el diàmetre del tronc, la vigorositat o el model estructural, però també tenint en compte la representativitat que tenen actualment o el valor que poden tenir en un futur.

Recomanacions personalitzades