Qui generi més residus i els separi pitjor, pagarà més

Contingut patrocinat

Una planta de triatge // Robert Ramos

La gestió sostenible de les deixalles es finança, en bona part, amb la taxa metropolitana de tractament de residus (TMTR). Els ciutadans paguen en funció dels residus que es generen al seu municipi i el nivell de recollida selectiva. A més residus i menys reciclatge, major taxa. A Sant Boi, el nivell de recollida selectiva i de producció de residus són similars a la mitjana de la metròpolis.

Amb l’objectiu de potenciar la recollida selectiva, l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) bonifica els municipis que més reciclen reduint l’import de la TMTR que han de pagar els veïns. En el cas de Sant Boi se situa en els 54 euros per domicili i any.

Eloi Badia, vicepresident de Medi Ambient de l’AMB, explica que “el tractament de residus requereix una estructura molt complexa per gestionar i reciclar eficientment les deixalles que costa uns 153 milions d’euros a l’any”.

Gràcies a les plantes de tractament i separació d’envasos, a la xarxa de deixalleries, a les plantes de compostatge, a les incineradores i als ecoparcs, es pot reduir l’impacte ambiental dels residus que es generen.

El 85% del cost es cobreix a partir de la TMTR. Si els habitants d’un municipi generen pocs residus i a més els separen bé, l’AMB ha d’invertir menys recursos en gestionar els residus d’aquest municipi i per tant la taxa que paguen els ciutadans ha de ser menor.

Taxes el triple de cares

L’import de la TMTR varia entre els 20 i 30 euros anuals per llar de municipis com Torrelles de Llobregat i els més de 60 de Begues, que l’any passat va produir més de 680 quilos de deixalles per habitant.

[pullquote]1,4 milions tones. Residus generats a la metròpolis en un any[/pullquote]

Els prop de 3,5 milions d’habitants de la metròpolis produeixen, de mitjana, 420 quilos de residus a l’any i en reciclen menys del 35%. La TMTR més habitual és de 55 euros per domicili i any.

En un municipi no tots els habitants paguen el mateix. El sistema de càlcul de la TMTR defineix quant ha de pagar un domicili i un comerç. L’escalat es fa a través del consum d’aigua perquè es considera que qui gasta més aigua té més capacitat adquisitiva i per tant genera més residus.

Qui separa més, paga menys

Un ciutadà pot considerar que la seva capacitat d’incidir en el cost de la TMTR és mínim. Per contrarestar aquest efecte existeixen bonificacions ambientals per l’ús de les deixalleries.

[pullquote]1.200.000 Domicilis que paguen la TMTR[/pullquote]

Per beneficiar-se’n cal demanar un carnet de deixalleries presentant un rebut recent de l’aigua. A partir d’aleshores, cada cop que utilitzi una deixalleria el ciutadà rebrà una bonificació sobre l’anualitat de la taxa de l’any següent. A més ús, més descompte. Així, qui la fa servir la deixalleria dos cops en un any té un descompte d’un 1% i qui va més de 15 vegades pot arribar a acumular un descompte del 14%.

A Sant Boi hi ha una deixalleria al carrer doctor Josep Castells amb el carrer de Múrcia i una minideixalleria al Mercat de la Muntanyeta oberta els dijous, divendres i dissabtes. A més, una deixalleria mòbil recorre els barris del municipi per facilitar el reciclatge.

[pullquote]

50% Objectiu de reciclatge de la UE per al 2020

[/pullquote]

Per altra banda, amb l’objectiu que la taxa sigui més justa i social, des d’aquest any es bonifica el 100% de la taxa a les famílies vulnerables. S’estima que podran gaudir d’aquesta bonificació entre 15.000 i 20.000 famílies amb un import total d’uns 800.000 euros.

Recomanacions personalitzades