Més accidents de trànsit però molt menys greus

Durant el 2016 s’han produit a Sant Boi 269 accidents de trànsit, dels quals només 11 han estat de caràcter greu, segons les dades que ha presentat la Policia Local. El consistori valora positivament les dades.

Els accidents greus a Sant Boi s'han reduït un 54% // Ajuntament de Sant Boi

Els accidents greus a Sant Boi s’han reduït un 54% // Ajuntament de Sant Boi

La Policia Local de Sant Boi ha donat a conèixer les dades d’accidentalitat de trànsit durant el 2016, en la darrera sessió de la Junta Local de Seguretat. L’informe mostra com els accidents han augmentat lleugerament (de 260 a 269), però el percentatge dels considerats com a greus -amb hospitalització de més de 24 hores- va baixar fins els 11, quan l’any anterior en van ser 24. Per segon any consecutiu, durant 2016 no es van registrar víctimes mortals.

El consistori valora satisfactòriament les dades, i en un comunicat assegura que «es percep un augment moderat de la incidència dels accidents (d’acord amb la tendència general de l’Estat espanyol) però, sobreot, una reducció significativa dels accidents més preocupants, que són aquells en què les víctimes han de ser hospitalitzades».

La causa més habitual dels accidents amb víctimes són els xocs i les col·lisions (57%) i, a continuació, els atropellaments (24%). Mentre que el nombre de xocs i col·lisions va minvar al llarg de 2016, el dels atropellaments va créixer de manera sensible (de 47 a 66).

 

Recomanacions personalitzades