El projecte Primera Oportunitat no aconsegueix cobrir places

L’aposta del govern municipal per que els joves titulats puguin tenir la seva primera feina a l’Ajutament no ha acabat de funcionar. Només s’han pogut cobrir 9 de les 15 places ofertades. Tot i així, hi haurà una segona convocatòria amb criteris més ajustats.

El programa Joves per l'Ocupació s'iniciarà de nou al gener de 2015. // Ajuntament de Sant Boi

El programa Primera Oportunitat només cobreix 9 places // Ajuntament de Sant Boi

Només 9 joves formaran part de la primera edició del projecte Primera Oportunitat, que ofereix 15 llocs de feina per a joves de fins a 35 anys, demandants d’ocupació, amb formació reglada de tipus professional (graus superiors o universitaris) acabada a partir de 2013 i sense currículum contractual previ.

L’Ajuntament ha explicat que han rebut 30 sol·licituds, la majoria pels àmbits d’educació infantil, atenció social, medi ambient i atenció a la ciutadania, però després del procés de selecció han quedat sis places desertes. Tot i això el consistori ho valora positivament, perquè els «servirà per ajustar millor l’oferta de perfils a la demanda existent«. De fet ja s’ha decidit fer una segona convocatòria ajustant els perfils de les places que han quedat disponibles.

Les persones seleccionades treballaran a diferents departaments o unitats, en relació a cada especialitat: salut pública, medi ambient, xarxes socials, comunicació, planificació del territori, polítiques socials, educació infantil i administració i gestió. La jornada laboral serà de dilluns a divendres amb un còmput global de 25 hores setmanals (5 hores al dia).

Recomanacions personalitzades