Juan Antonio Tamayo: «La LRSAL pot comportar el descens en la qualitat d’alguns serveis de l’Ajuntament»

Sant Boi Diari entrevista al tercer tinent d’alcalde i responsable d’Economia i Hisenda, Juan Antonio Tamayo, que ha fet un repàs de l’estat dels comptes del consistori i alerta que les restriccions de la Llei de Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local (LRSAL) provocaran problemes de manteniment dels serveis públics que presta l’Ajuntament.

Juan Antonio Tamayo al seu despatx de l'Ajuntament // Marc Pidelaserra

Juan Antonio Tamayo al seu despatx de l’Ajuntament // Marc Pidelaserra

Com qualificaria la situació de les finances de l’Ajuntament?

Tenim una situació econòmica sanejada. Paguem als proveïdors dins dels terminis legals, concretament a 30 dies, i hem reduït deute públic en els darrers anys. A finals d’aquest any aconseguirem arribar als 24 milions d’euros de deute, que equival a menys de 300 euros per habitant.

Quantes persones treballen per l’ajuntament?

És variable, perquè hi ha llocs de feina que depenen de subvencions d’altres administracions. Amb la incorporació a la plantilla municipal de treballadors de Coressa, hi ha més o menys unes 500 persones que treballen per l’Ajuntament i unes 200 persones més que ho fan per les empreses municipals.

Com afecta la Llei d’Estabilitat Pressupostària i la Llei de Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local (LRSAL) a les finances de l’Ajuntament?

Contribueixen a alimentar el tòpic que paguen justos per pecadors. Els ajuntaments que han comès barbaritats han d’estar controlats, però els que ho fem bé no. Ara ens trobem que no podem ni substituir al personal que està de baixa per malaltia o que es jubila. Amb aquestes limitacions legals per contractar gent ens trobem amb que la plantilla de l’Ajuntament s’està envellint i que podríem fer moltes més coses de les que aquestes lleis ens permeten.

Però aquestes lleis no estan servint precisament perquè es pugui reduir l’endeutament del consistori?

Sí, per aquesta banda són mesures positives, però per l’altra s’està descompensant la plantilla municipal. Hem de prestar serveis i incrementar les retribucions dels treballadors i a la vegada no podem contractar personal per cobrir baixes i millorar projectes.

Això pot afectar a la prestació d’alguns serveis públics?

Ja tenim serveis en precari. Pot comportar el descens en la qualitat d’alguns serveis. Ara a l’Ajuntament tenim manca d’administratius: falta personal als departaments de serveis jurídics, de benestar, de territori… No podem cobrir les jubilacions que hi ha hagut. Necessitem que es derogui la LRSAL i que es relaxin les mesures d’estabilitat pel que respecta a les administracions locals. L’Ajuntament de Sant Boi és un motor econòmic i un element de generació de riquesa que ara mateix està limitat. La capacitat de contractació de serveis i de persones seria molt més gran i ajudaria a la recuperació econòmica.

El ple municipal va votar favorablement a que l’Ajuntament treballés amb l’anomenada banca ètica substituint la banca tradicional. S’ha fet algun pas en aquest sentit?

Els tècnics municipals estan enllestint els informes corresponents i pròximament explicarem les accions que iniciarem. M’he reunit amb responsables de Triodos Bank i ja he vist que hi haurà certes operacions de crèdit que no podrem fer amb banca ètica però sí que la podrem incorporar en molts altres procediments.

Recomanacions personalitzades