La preservació de l’entorn natural va ser l’assignatura pendent de l’anterior Pla de Ciutat

Preservar l’entorn natural i reduir l’impacte mediambiental de les activitats de la ciutat és el compromís del Pla de Ciutat 2012-2015 que menys percentatge de compliment (53%) ha aconseguit. El pla s’ha executat en un 75%, segons dades de l’Ajuntament de Sant Boi. 

El Pla Ciutat per la legislatura 2015-2019 hauria d’estar a punt de veure la llum –la seva aprovació estava prevista pel ple municipal del mes de desembre i, segons l’ordre del dia, tampoc estarà inclòs en el de gener- però abans, és hora de fer balanç de l’anterior, el 2012-2015. Segons dades fetes públiques per l’Ajuntament de Sant Boi, el grau d’execució del Pla Ciutat que acaba de finalitzar se situa en un 75%, una xifra força considerable.

El percentatge, però, no és igual de positiu en totes les àrees. El compromís de «preservar l’entorn natural i reduir l’impacte mediambiental» és el que menys s’ha fet realitat, situant-se en un 53% de compliment. És en aquest àmbit on també es considera que hi ha més accions amb «dificultats» (25%) i on també hi ha un 21% considerades com a «pendents».

Gràfic del compliment del Pla Ciutat // Ajuntament de Sant Boi

Gràfic del compliment del Pla Ciutat // Ajuntament de Sant Boi

Això presenta un contrast respecte al compromís de «garantir la cohesió social promovent la convivència, l’autonomia, la igualtat i la inclusió de tothom», amb el grau de compliment més elevat de tots els àmbits (86%).

D’altra banda, la projecció de la ciutat i els seus eixos ha aconseguit un 79%, la promoció de la innovació en el sector empresarial un 81%, el treball per la qualitat de la ciutat en termes de seguretat i sostenibilitat un 69%, la millora de l’oferta educativa en un 85%, el foment de la cultura i l’esport un 78%, l’impuls de la lògica social en les polítiques d’habitatge un 65%, la millora de la qualitat democràtica un 75% i la gestió i resposta a la ciutadania un 67%.

Les dades estan elaborades a partir de diferents documents de treball del consistori com el quadre de comandament municipal.

Recomanacions personalitzades