L’Ajuntament fa un pas més per millorar en transparència

Gran part de la informació pública de l’Ajuntament de Sant Boi queda recollida en el nou portal de Transparència, una pàgina web que disposa de manera més accessible per la ciutadania informació referent als regidors, les contractacions que fa el consistori, processos participatius i reglaments.

Portal de Transparència de l'ajuntament de Sant Boi // Marc Pidelaserra

Portal de Transparència de l’Ajuntament de Sant Boi // Marc Pidelaserra

L’ajuntament de Sant Boi ha activat el nou portal de Transparència, per tal d’oferir informació pública i articular els mecanismes de participació i consulta ciutadanes. Aquest portal recull informació en tres grans àmbits:

  • Bon govern: recull les accions que fa el govern municipal en el camp de la transparència en la informació, com la posada en funcionament de la regidoria de Transparència, el codi ètic municipal, o el catàleg de serveis que ofereix l’Ajuntament.
  • Informació d’activitat pública: aquí s’hi troba tota la informació sobre els representants públics que conformen el consistori, els seus currículums, la seva retribució, dades de contacte… A més s’hi troben organigrames, normatives internes, els pressupostos, el compliment dels Plans d’Acció Municipal, informació urbanística, etc. També s’hi enllacen la sol·licitud d’informació pública que pot demanar qualsevol ciutadà, i la bústia de queixes i suggeriments T’Escoltem.
  • Govern obert: en aquest apartat hi haurà els processos participatius que posi en marxa l’ajuntament, així com enquestes de valoració i satisfacció de serveis municipals.

Segons explica el consistori, l’objectiu del portal de Transparència és «facilitar un canvi de mentalitat en la relació de l’Administració amb la ciutadania, de manera que aquesta tingui un millor coneixement i més capacitat per avaluar les actuacions dels poders públics«.

La seva posada en marxa va lligada a la llei 19/2014 de transparència, accés a la informació i bon govern, que posa uns requisits mínims per a tots els ajuntaments del país. Serà el nivell d’actualització de la informació i el grau de satisfacció de la ciutadania que en faci ús els barems que marcaran l’èxit o fracàs d’aquesta iniciativa.

Recomanacions personalitzades