Comença un programa de detecció del càncer de còlon i recte

Sant Boi participa en un programa de detecció de càncer de còlon i recte adreçat a les persones d’entre 50 i 69 anys. Una detecció precoç s’ha demostrat beneficiosa en aquest tipus de malaltia. 

prevenció càncerDetectar el càncer de còlon i recte de forma precoç és beneficiós per afrontar aquesta malaltia. És per això que Sant Boi ha començat a participar en un programa de detecció adreçat a homes i dones d’entre 50 i 69 anys, període d’edat amb més risc. A Sant Boi n’hi ha 21.841 homes en aquest grup d’edat.

El programa dóna la possibilitat de fer, cada dos anys i de forma gratuïta, un test immunològic per detectar sang oculta a la femta no apreciable a simple vista. Aquesta iniciativa es fa amb la col·laboració de les farmàcies santboianes, els hospitals i els equips d’atenció primària.

Tothom qui vulgui participar pot recollir una carta informativa en el seu centre de referència. El programa començarà pels usuaris dels equips d’atenció primària Montclar i s’estendrà posteriorment a Cooperativa – Molí Nou i Camps Blancs. Per participar, s’haurà d’anar amb la carta a una de les farmàcies adherides a la campanya i allà li proporcionaran tot el necessari per realitzar el test. El resultat es comunicarà per carta passats uns dies. En cas de ser positiu, s’oferirà la possibilitat de realitzar una colonoscòpia per descartar cap lesió en el còlon o recte.

Recomanacions personalitzades