Consell de la Ciutat de Sant Boi: Carta de recomanacions a les forces polítiques 2015

Recomanacions en l’àmbit de la recuperació econòmica i ocupació

1. Promoure l’economia cooperativa, social i solidària.

2. Fomentar la formació ocupacional i l’emprenedoria.

3. Reimpulsar els eixos estratègics (salut, patrimoni històric i cultural, territori i entorn natural).

4. Promoure l’envelliment actiu.

5. Donar a conèixer el potencial estratègic de la localització de la ciutat.

6. Revitalitzar els polígons industrials i treballar per atraure noves empreses no contaminants.

7. Combatre les dificultats del relleu generacional en el petit comerç, petites indústries i activitats agrícoles.

8. Millorar l’accés en transport públic i reivindicar l’arribada del metro a Sant Boi.

9. Treballar per resoldre la manca d’un palau firal.

10. Promocionar i valoritzar el parc agrari i el patrimoni natural per fomentar el turisme.

11. Crear un partenariat entre els actors polítics, econòmics i socials per fomentar la formació contínua.

12. Establir una articulació en xarxa entre l’administració i els actors econòmics.

13. Articular el teixit comercial.

14. Potenciar el Fòrum Delta.

15. Elaborar polítiques d’ocupaciópels majors de 40 anys i pels joves.

 

Recomanacions en l’àmbit de la cohesió social

16. Promoure polítiques reals d’habitatge i lluitar contra els desnonaments.

17. Crear referents per reforçar el sentiment de pertinença i l’orgull de ciutat.

18. Enfortir el teixit associatiu i fomentar la coordinació entre les entitats.

19. Combatre i prevenir el fracàs escolar.

20. Donar suport a les famílies per combatre la crisi.

21. Protegir i posar en valor el patrimoni cultural i natural santboià, donant-lo a conèixer als centres escolars.

22. Millorar la relació de Sant Boi amb el seu entorn urbà preservant la singularitat de la ciutat i la integritat del parc agrari.

23. Fomentar la interlocució amb la ciutadania per combatre els rumors.

24. Treballar la convivència i fomentar la interrelació entre veïns.

25. Promoure l’esperit col·laboratiu en la cura de la ciutat i fomentar el civisme.

26. Potenciar els bancs dels temps.

27. Combatre la segregació millorant l’espai públic i la trama urbana.

28. Definir col·lectivament la grandària de població que vol tenir la ciutat.

29. Crear espais per les entitats i els sectors socials més vulnerables.

30. Donar resposta a la necessitat d’espais culturals potents (auditori, sales d’exposicions, arts i oficis) i optimitzar el centre d’art Lluís Castells.

31. Reforçar la formació no reglada.

32. Repensar el model d’oci juvenil.

 

Recomanacions en l’àmbit de la qualitat democràtica

33. Replantejar i fomentar la participació ciutadana en les polítiques públiques.

34. Integrar l’administració oberta i millorar l’accessibilitat a l’activitat de l’administració fomentant la transparència.

35. Visibilitzar l’activitat política per reforçar la qualitat democràtica.

36. Avaluar l’impacte i l’eficàcia de les polítiques implementades.

37. Millorar el contingut del butlletí municipal fent-lo més transparent, participatiu, independent i plural.

38. Actualitzar la relació entre administració i teixit associatiu.

39. Promoure la cultura democràtica i la tolerància.

40. Repensar el model del consell de ciutat motivant la participació d’entitats i la ciutadania.

41. Replantejar els models de gestió dels equipaments valorant la possibilitat d’implementar la cogestió o l’autogestió.

 

Recomanacions prioritàries

1. Promoure polítiques reals d’habitatge i lluitar contra els desnonaments.

2. Promoure l’economia cooperativa, social i solidària.

3. Crear referents per reforçar el sentiment de pertinença i l’orgull de ciutat.

4. Enfortir el teixit associatiu i fomentar la coordinació entre les entitats.

5. Fomentar la formació ocupacional i l’emprenedoria.

6. Combatre i prevenir el fracàs escolar.

7. Donar suport a les famílies per combatre la crisi.

8. Reimpulsar els eixos estratègics (salut, patrimoni històric i cultural, territori i entorn natural).

9. Replantejar i fomentar la participació ciutadana en les polítiques públiques.

10. Protegir, posar en valor i donar a conèixer al màxim el patrimoni santboià a les escoles.

11. Promoure l’envelliment actiu.

Recomanacions personalitzades