El Consell de Ciutat planteja a les forces polítiques més de 40 propostes pel proper mandat

El Consell de Ciutat de Sant Boi ha fet pública una carta de recomanacions amb 41 propostes per millorar la ciutat que haurien de tenir en compte les forces polítiques que assumeixen el govern municipal en el proper mandat. Ocupació, cohesió social i qualitat democràtica són els tres grans eixos.

Reunió de la comissió de cohesió social del Consell de Ciutat a l'Ajuntament // Ajuntament de Sant Boi

Reunió de la comissió de cohesió social del Consell de Ciutat a l’Ajuntament // Ajuntament de Sant Boi

El Consell de Ciutat de Sant Boi és l’òrgan consultiu de l’Ajuntament format per representants d’entitats i agents dels àmbits social, econòmic, polític i territorial. A les portes de les eleccions municipals ha fet pública una carta de recomanacions per al futur govern de la ciutat que és fruit del treball i les reflexions realitzades pels membres del Consell en els darrers mesos.

La Carta del Consell de Ciutat recull en total 41 propostes agrupades en tres àmbits: la recuperació econòmica i la creació d’ocupació, l’assoliment d’una major cohesió social i la millora de la qualitat democràtica.

De totes elles destaquen 11 com a prioritàries, entre les quals destaquen la demanda de polítiques reals d’habitatge i la lluita contra els desnonaments, el foment de la formació ocupacional i l’emprenedoria, el combat contra el fracàs escolar, el suport a les famílies que pateixen durament la crisi, un replantejament de la participació ciutadana en les polítiques públiques, l’enfortiment del teixit associatiu i la coordinació entre entitats i la creació de referents per reforçar el sentiment de pertinença i l’orgull de ciutat.

La Carta de recomanacions s’ha lliurat a les diferents forces polítiques que es presenten a les eleccions municipals del pròxim 24 de maig. L’objectiu del Consell de Ciutat és que siguin tingudes en compte pel futur equip de govern quan elabori el Pla d’Acció Municipal 2015-2019.

Recomanacions personalitzades