Augmenta el nombre de veïns atesos pels serveis socials a Sant Boi

El Pacte Local per la inclusió ha celebrat una nova sessió plenària per fer balanç de les polítiques socials de l’últim any. S’ha registrat un increment de les persones ateses pels equips bàsics d’atenció social durant el 2014 mentre que la taxa d’atur baixa molt discretament.

La sessió del Pacte Local per la Inclusió es va celebrar a la biblioteca Jordi Rubió i Balaguer // Ajuntament de Sant Boi

La sessió del Pacte Local per la Inclusió es va celebrar a la biblioteca Jordi Rubió i Balaguer // Ajuntament de Sant Boi

La darrera sessió plenària del Pacte Local per la Inclusió de Sant Boi ha aplegat representants del centenar d’agents de la ciutat que treballen junts contra l’exclusió social des del món de la cultura, l’educació, els serveis socials, l’esport, l’economia i la política. En aquesta jornada s’ha exposat l’evolució de la situació del mercat laboral al municipi i s’ha donat a conèixer el balanç de les polítiques locals de benestar social.

Durant l’any 2014 s’ha registrat un increment de les persones ateses pels equips bàsics d’atenció social dels districtes. Durant l’últim any es van atendre 11.648 persones, un 6,3% més que al 2013. L’Ajuntament ha hagut de continuar increment la despesa en serveis socials, un augment que xifra en el 58% més des de l’any 2010 i que l’any passat es va concretar en 880.000 euros en ajuts per a famílies en situacions de vulnerabilitat (necessitats bàsiques, habitatge, subministrament i menjador escolar). També es van rebre 230.000 euros d’altres administracions supramunicipals per ajudar a cobrir aquest tipus de necessitats.

El nombre de persones beneficiàries del servei d’assistència domiciliària ha passat de 932 l’any 2013 a 955. El servei de teleassistència, per la seva banda, ha comptat amb 1.479 usuaris l’any 2014 enfront els 1.313 del 2013.

Baixa l’atur discretament

Pel que fa a l’evolució del mercat laboral, la taxa d’atur s’ha reduït a Sant Boi poc més d’un punt percentual durant el 2014. Si al gener del 2014 era del 18,8%, al gener del 2015 es quedava en el 17,2%. La reducció, segons l’Ajuntament, ha incidit en els dos sexes, tot i que hi ha més dones aturades (3.917) que homes (3.498). Una millora però encara considerablement per sobre de la mitjana de la taxa d’atur a Catalunya.

Segons les dades aportades pels representants del consistori a la sessió plenària, l’any 2014 es van registrar 24.627 contractes, un 14,6% més que l’any 2013. Les activitats sanitàries, el comerç al detall, la fabricació de material i equip elèctric i els serveis de menjar i beguda han concentrat més del 50% de les noves contractacions.

El plenari del Pacte Local per la Inclusió de Sant Boi s’ha celebrat el dimecres 25 de març. L’alcaldessa, Lluïsa Moret, ha obert la sessió plenària d’aquest pacte ciutadà que des de maig del 2010 és una realitat i que ha estat imitat per nombrosos municipis arreu de Catalunya. A més del repàs a les xifres dels últims anys, el consultor social Fernando Fantova ha fet una conferència sota el títol «Context, referències i innovacions en polítiques socials».

Recomanacions personalitzades