L’Ajuntament disminueix el termini de pagament de les factures a proveïdors

En els últims sis mesos l’Ajuntament de Sant Boi ha trigat, de mitjana, 20 dies en pagar les factures als proveïdors del consistori. Fa dos anys trigava 50 dies. Tot i que molts municipis no ho compleixen, un consistori pot pagar, com a màxim, amb 30 dies de retard.

Les empreses o autònoms que són proveïdors de l’Ajuntament de Sant Boi cobren de mitjana les seves factures 20 dies després de signar-les. En dos anys, el termini mig de pagament a proveïdors ha passat de 50 a 20 dies i durant tot el 2014 s’ha mantingut per sota dels 30 dies del límit legal. El termini mig aconseguit a Sant Boi és inferior al que estableix la normativa -30 dies-, un temps que a la pràctica molts pocs ajuntaments compleixen.

Des del consistori asseguren que aquest canvi es deu a un «esforç organitzatiu» implantat al 2011 per pagar amb puntualitat i així «atendre millor les necessitats d’autònoms i empreses en l’actual context de crisi econòmica». Gran part de l’èxit rau en la informatització i la racionalització del sistema de recepció, tramitació i pagament de factures. I és què actualment el 75% de les factures es tramiten electrònicament mitjançant la web municipal, estalviant temps i desplaçaments als empresaris, que poden enviar les factures des de casa o l’oficina. També és més fiable pels funcionaris ja que es minimitza el risc de demores i pèrdues.

També s’ha establert un dia de pagament setmanal quan abans el termini era mensual. Per tot això, el consistori es qualifica com «un dels millors pagadors» i a més, pot treure pit al assegurar que no té «factures pendents d’abonar, ni deutes ni interessos de demora».

Recomanacions personalitzades