Es desactiva el protocol per contaminació atmosfèrica a l’àrea de Barcelona

La Generalitat ha desactivat el protocol per contaminació atmosfèrica que estava aplicant-se des del divendres de forma preventiva a 40 municipis de l’àrea metropolitana de Barcelona. El límit de velocitat màxima a l’autopista torna a ser de 100 km/h.

Tot i que el potent anticicló que va obligar a activar el protocol encara continua, el departament de Territori i Sostenibilitat ha decidit desactivar aquest dilluns a les 12 del migdia el protocol per contaminació atmosfèrica que es va començar a aplicar el passat divendres i que ha estat actiu durant tot el cap de setmana.

Segons el govern català, durant aquests dies no s’han produït superacions dels nivells de contaminants. Malgrat la presència d’un potent anticicló que dificultava la dispersió de la contaminació, la reducció dels nivells d’òxids de nitrogen (NOx) i partícules en suspensió de diàmetre inferior a 10 micres (PM10) a l’atmosfera ha portat a la conselleria responsable de la matèria a aixecar el protocol que, entre altres mesures, comportava una reducció del límit de velocitat a les autopistes i autovies fins els 90 km/h i la recomanació generalitzada d’utilitzar el transport públic. Les empreses elèctriques han estat cridades durant aquests dies a reduir les emissions i s’aconsellava no fer esforços físics prolongats a l’aire lliure.

El protocol activat per contaminació és una mesura prevista dins el Pla de Millora de la Qualitat de l’Aire per complir amb els límits de contaminants exigits per la normativa comunitària i minimitzar així l’impacte de la contaminació en la salut de la ciutadania. Durant prop de 80 hores ha estat actiu a Sant Boi de Llobregat i la quarantena de municipis de l’àrea metropolitana de Barcelona que es troben a les zones 1 i 2 de protecció especial de l’ambient atmosfèric. Bàsicament engloba, a més de la capital catalana, el Baix Llobregat i el Vallès, tant Occidental com Oriental.

Recomanacions personalitzades