23 persones formen un grup de voluntariat ambiental

Un equip de 23 persones voluntàries participarà en projectes i activitats per millorar el medi ambient a la ciutat. El grup de voluntariat ambiental ja ha actuat a la Font de Golbes i assumirà tasques en diverses activitats i projectes a l’entorn natural durant els propers mesos.

Els voluntaris forestals van estar a la Font de Gualbes a la seva primera acció // Ajuntament de Sant Boi

Els voluntaris forestals van estar a la Font de Gualbes a la seva primera acció // Ajuntament de Sant Boi

Són un grup format per 23 persones amb un objectiu comú: treballar com a voluntaris per millorar el medi ambient i ajudar a conscienciar la ciutadana en els hàbits i valors de la sostenibilitat. Sobre el terreny, el seu paper consistirà en un seguit de tasques relacionades amb la restauració dels ecosistemes de fauna i flora autòctones, la recuperació d’espais degradats, la creació i conservació d’itineraris de natura i el manteniment d’espais d’ús públic a l’entorn natural.

Res millor que presentar-se tot just abans de Nadal -el diumenge 21 de desembre- amb una primera actuació a la Font de Golbes, on han restaurat el torrent de la font i han netejat els  sediments que hi havia a les reixes de la zona. També han reconstruït el mur de pedra seca adjacent a la font i han penjat menjadores per als ocells durant els mesos d’hivern.

El grup de voluntaris durà a terme múltiples projectes i diverses activitats com per exemple la col·locació de caixes niu per a espècies amenaçades, la senyalització d’itineraris, l’organització d’unes jornades de repoblació forestal, la neteja de solars i la revegetació d’abocaments, recuperació de conreus de muntanya i repoblació de rieres i torrents, entre altres tasques ben diverses. També actuaran a nivell ciutadà ajudant a la difusió de consells per interpretar les factures energètiques i l’aplicació de mesures d’estalvi a la llar.

Recomanacions personalitzades