L’atur registrat a Sant Boi baixa en 138 persones al novembre

Sant Boi compta actualment amb 7.455 persones a l’atur, 138 menys que al mes d’octubre. La taxa d’atur registrat se situa al 17%, millorant lleugerament respecte la situació de fa un any tot i que segueix per sobre de la mitjana de la comarca (15%).

Durant el mes de novembre l’atur a Sant Boi de Llobregat s’ha reduït en 138 persones respecte al mes anterior, el que significa un descens de l’1,8%, situant el nombre de persones sense feina a la ciutat en 7.455.

La reducció de l’atur ha estat general i s’ha produït tant homes com dones, així com entre els joves i els treballadors estrangers. Per sectors, hi ha hagut una baixada del nombre d’aturats a tots ells excepte a l’agricultura.

Gràfics de l'evolució del nombre d'aturats i de la taxa d'atur registrat durant l'últim any // Ajuntament de Sant Boi

Gràfics de l’evolució del nombre d’aturats i de la taxa d’atur registrat durant l’últim any // Ajuntament de Sant Boi 

La taxa d’atur representa el 17% de la població activa (15,1% homes i 19,2% dones sobre la població activa). Entre els joves menors de 30 anys la taxa d’atur registrat és del 14,5%. D’altra banda, els aturats de llarga durada suposen el 28,5% del total i per primer cop en molts mesos hi ha hagut un descens -19 persones- entre els aturats d’aquest col·lectiu.

Aquestes xifres fan referència a les persones inscrites a les llistes d’ocupació i, per tant, no compatibilitzen les persones que ja han esgotat el subsidi. Sant Boi continua d’aquesta manera com una de les poblacions del Baix Llobregat amb la taxa d’atur més alta, per sobre de ciutats com Cornellà, encara que considerablement per sota d’altres com Sant Vicenç dels Horts.

Evolució en l’últim any

Comparant les dades dels últims 12 mesos, a Sant Boi hi ha 676 aturats menys que al novembre del 2013, quan la xifra total era de 8.131 persones. L’atur registrat en el darrer any s’ha reduït en 460 homes i 216 dones, un 11,4% i un 5,3% de descens, respectivament.

Entre els menors de 30 anys la baixada d’aturats ha estat del 12%, mentre que entre els treballadors estrangers la reducció interanual ha estat del 7,2%. En aquest cas, la reducció de l’atur només ha estat entre els homes ja que entre les dones estrangeres la xifra d’atur no ha patit variacions.

Per sectors productius, s’ha reduït l’atur registrat als tres principals: indústria, construcció i serveis. En canvi hi ha més aturats que fa un any que provenen de l’agricultura i també hi ha més aturats registrats que busquen el seu primer lloc de treball.

Comparativa entre Sant Boi i altres municipis.  //  Unitat d'Assistència a la Planificació i Avaluació de l'Ajuntament de Sant Boi

Comparativa entre Sant Boi i altres municipis // Unitat d’Assistència a la Planificació i Avaluació de l’Ajuntament de Sant Boi 

Recomanacions personalitzades