L’Ajuntament subvencionarà la quota d’autònoms als nous emprenedors

L’Ajuntament de Sant Boi concedirà una subvenció del 100% de la quota de cotització dels autònoms durant 12 mesos a totes aquelles persones que hagin iniciat una activitat empresarial durant aquest any. El període subvencionable va des de principis del 2014 fins a mitjans del 2015.

Un emprenedor és atès a Coressa // Ajuntament de Sant Boi

Un emprenedor és atès a Coressa // Ajuntament de Sant Boi

Amb la intenció de fomentar l’autoocupació, l’Ajuntament de Sant Boi estrena una nova línia d’ajuts a autònoms i empreses que consisteix en una subvenció del 100% de la quota de cotització al Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA). L’ajut municipal als autònoms es donarà durant un període màxim de 12 mesos i consistirà en un màxim de 200 euros al mes. El període subvencionable comprèn des de l’1 de gener de l’any que està a punt d’acabar fins al 30 d’abril del 2015.

Podran sol·licitar la subvenció a Coressa tots aquells emprenedors donats d’alta a Hisenda a partir de l’1 de gener de 2014 i que siguin residents o hagin domiciliat la nova empresa a Sant Boi. També serà condició fonamental per obtenir l’ajut estar inscrit a l’INEM com a demandant d’ocupació en el moment immediatament previ a l’inici de l’activitat i continuar amb l’activitat empresarial en marxa quan es sol·liciti la subvenció.

L’Ajuntament de Sant Boi obtindrà els diners per fer possible aquesta subvenció del Pla Metropolità de Suport a les Polítiques Socials Municipals de l’Àrea Metropolitana de Barcelona.

Recomanacions personalitzades