Una avaluació dels Plans de Desenvolupament Comunitari de Sant Boi rep un premi d’innovació a la gestió pública

L’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat ha rebut un premi concedit pel Ministeri d’Administracions Públiques per un treball d’avaluació dels Plans de Desenvolupament Comunitari de Sant Boi. L’estudi posa de manifest els bons resultats i alhora les mancances estructurals dels plans de desenvolupament.

Foto de familia de tots els premiats pel Ministeri. // Ajuntament de Sant Boi

Foto de familia de tots els premiats pel Ministeri. // Ajuntament de Sant Boi

El passat 24 de novembre es van lliurar a Madrid els premis ‘Calidad e Innovación en la Gestión Pública’ on l’Ajuntament de Sant Boi va ser reconegut amb un accèssit pel treball «L’avaluació dels Plans de Desenvolupament Comunitari de Sant Boi de Llobregat. Pluralisme i diversitat tècnica» dins de la categoria dels premis a la qualitat i innovació en la gestió pública.

El premi ha estat concedit pel Ministeri d’Administracions Públiques, qui a través de la seva agència d’avaluació i de qualitat reconeix les bones pràctiques innovadores que contribueixin a la millora de l’organització i dels processos de gestió de les administracions públiques.

L’avaluació dels Plans de Desenvolupament Comunitari que ha estat premiada és el producte de la col·laboració dels tècnics i tècniques comunitàries i de districte, les entitats i serveis participants als plans, i la Unitat d’Assistència a l’Avaluació i Planificació. Aquest últim grup va fer, durant l’any 2013, una avaluació centrada en el període 2010 – 2012 que va posar de manifest la bonança dels plans en el territori a la vegada que va detectar diverses mancances estructurals i de procediment que calia corregir.

Recomanacions personalitzades