L’Ajuntament vol reduir en 260.000 euros la factura energètica anual dels edificis municipals

L’Ajuntament de Sant Boi ha aprovat un pla municipal per millorar l’eficiència energètica dels edificis municipals. L’objectiu és reduir el consum d’electricitat i gas natural i, per tant, rebaixar la despesa energètica fins a un 15,9%, el que suposaria un estalvi de 260.000 euros en el cost de la factura energètica anual.

El Pla Director d’Eficiència Energètica d’Edificis Municipals aprovat per l’Ajuntament de Sant Boi és un document que especifica 36 mesures concretes per assolir abans de l’any 2015. Els objectius principalment són tres: reduir el consum d’electricitat i gas natural en un 9,6%, les emissions a l’atmosfera de diòxid de carboni també en un 9,6% i, el més important, la despesa energètica en un 15,9%.

Si s’aconsegueix reduir el consum d’electricitat i gas natural com es preveu, es pot arribar a disminuir en 260.000 euros en el cost de la factura energètica anual tenint en compte la globalitat d’equipaments de l’Ajuntament: dependències municipals, casals, equipaments esportius i culturals, escoles, biblioteques i mercats, entre altres. A més, s’emetrien a l’atmosfera 474 tones de CO2 menys. «L’aplicació de mesures d’estalvi és una oportunitat per a la ciutat, que podrà reduir el cost de la factura sense que quedin afectades ni la quantitat ni la qualitat del servei», destaquen des de l’Ajuntament.

Entre les 36 mesures previstes per assolir els objectius marcats hi ha la implantació d’un sistema de telemesura energètica en els equipaments amb més despesa (per controlar els consums passius i la facturació) i consolidar l’aplicació de la metodologia Euronet 50/50 a escoles, casals i equipaments esportius. Seguint aquesta fórmula l’any passat ja es van estalviar 20.000 euros a les escoles de Sant Boi.

El Pla d’Eficiència Energètica d’Edificis Municipals 2013-2015 també es proposa sensibilitzar i informar els treballadors municipals i els usuaris dels equipaments sobre la necessitat d’una major eficiència energètica. En aquest sentit, s’ha editat una guia de consells per estalviar energia a casa i l’Ajuntament té previst dur a terme una campanya per fer auditories energètiques a 50 llars de la ciutat i instal·lar-hi comptadors intel·ligents.

Recomanacions personalitzades