El Síndic Municipal de Greuges recull 81 queixes durant l’últim any

El nombre de queixes rebudes pel Síndic Municipal de Greuges ha estat el mateix que el de l’any anterior. La Policia Local concentra la majoria de queixes ciutadanes, seguida de les sancions per tinença de gossos i aspectes relacionats amb la liquidació d’impostos municipals.

Carles Dalmau i Ausàs, Síndic Municipal de Greuges en el moment de llegir la memòria 2013. //  Maria Roda

Carles Dalmau i Ausàs, Síndic Municipal de Greuges en el moment de presentar la memòria 2013 a la sala de plens // Maria Roda

El Síndic Municipal de Greuges, Carles Dalmau, ha fet balanç del seu desè any en el càrrec amb la memòria anual que recull la seva actuació durant el 2013, un any en el que va realitzar 384 intervencions, quatre menys que les 388 del 2012. D’aquestes, 81 han estat queixes de ciutadans sobre l’administració, una xifra idèntica a la de l’any anterior. De les queixes rebudes, però, més de la meitat han estat desestimades pel Síndic per manca d’actuació prèvia o perquè encara estava oberta la via administrativa i, per tant, s’han derivat a l’àrea corresponent.

Pràcticament la meitat de les queixes (49%) es concentren en els Serveis de Ciutat i, més concretament, de la Policia Local, que és del que més queixes (24) s’han rebut. Multes de trànsit, d’estacionament indegut i per utilitzar dispositius mòbils han comportat la protesta del sancionat. Un comú denominador de diverses queixes ha estat el qüestionament de la presumpció de veracitat dels agents sancionadors enfront de la d’innocència dels ciutadans. També han estat significatives aquelles queixes relatives a l’import de les sancions imposades per causa de la tinença de gossos i, en especial, de gossos potencialment perillosos.

Li segueixen de lluny a l’àrea de Serveis de Ciutat les queixes sobre l’àrea de Serveis Generals (16%), on el Síndic ha atès queixes referides a la liquidació dels impostos municipals, principalment pel que fa a les plusvàlues. Nombrosos ciutadans han manifestat la necessitat d’ajustar els valors dels immobles atesa la pèrdua de valor experimentada pels habitatges. En aquests casos «s’ha ofert informació relativa a les possibilitats d’ajornaments i fraccionaments dels deutes tributaris», explica Dalmau.

Benestar i Ciutadania (11%), Urbanisme (10%), Educació i Civisme (2%) i Alcaldia (2%) completen les àrees que han comportat queixes davant el Síndic de Greuges. La resta (10%) corresponen a altres organismes o institucions alienes a l’Ajuntament.

Queixes individuals

La memòria d’activitats de 2013 del Síndic Municipal de Greuges també mostra una desproporció respecte qui presenta queixes: 77 han estat de persones individuals i només 4 col·lectives. Això fa pensar al Síndic que ha de «donar-se a conèixer més entre les entitats, les associacions i els grups organitzats amb personalitat jurídica de Sant Boi». D’igual manera haurà d’actuar davant la «manca de participació dels menors de 18 anys i la disminució dels majors de 65 anys», segons reconeix el propi Dalmau. Els districtes de major població, Marianao i Centre, per aquest ordre, són els que han presentat més queixes: 35 i 17 respectivament. Es constata una relativa disminució de queixes en el barri Centre, ja que l’any passat es van presentar 29.

A banda de les 81 queixes, el Síndic Municipal de Greuges ha atès –segons recull l’estadística– 117 consultes de diversa mena, 98 consultes relacionades amb la tramitació dels expedients, i la resta, 88, s’inclouen dins el camp Altres.

Queixes i mediació

En el ple municipal del mes de juliol, Carles Dalmau i Ausàs va presentar davant tot el consistori la memòria que recull les activitats fetes per l’òrgan municipal durant l’últim any. Dalmau va recordar «que la queixa davant una administració,igual que el conflicte davant la mediació, és un acte de normalitat democràtica. I això suposa una ocasió perfecta per esmenar els possibles greuges, reforçar el sistema allà on calgui».

Durant més de 15 minuts, i mentre la majoria dels regidors aprofitaven per fullejar el document imprés, Dalmau va repassar detalladament la seva feina feta en aquests darrers anys, apostant per seguir en la meteixa linia ja que «Sant Boi és un molt bon exemple de funcionament transparent i ràpid per part de l’Administració». No es va oblidar d’agrair el suport del seu equip i es va mostrar amb il·lusió per seguir fins que acabi la legislatura en el càrrec.

Recomanacions personalitzades