Més de la meitat de les families santboianes arriben amb dificultats a final de mes

Els resultats de la segona enquesta de Condicions de vida de la població de Sant Boi, elaborada cada quatre anys, apunten que el 53% de les famílies santboianes arriben a final de mes amb dificultats (37%) o amb moltes dificultats (16%). Un 35% dels enquestats també reconeix tenir problemes per pagar les factures de subministraments.

L’enquesta ‘Condicions de vida 2013’, feta entre els maig i l’octubre del 2013 a 783 llars i 1.277 individus, reflexa que més de la meitat de les llars santboianes tenen dificultats per arribar a final de mes. Concretament tan sols un 6,1% de famílies van respondre que arriben a final de mes amb facilitat, mentre que un 40% va dir que hi arribaven amb suficiència, però en cap cas amb facilitat.

En la banda oposada, un 16% manifesta que arriba amb moltes dificultats i un 37% assegura fer-ho amb dificultats. En total, més de la meitat dels enquestats té problemes per arribar a final de mes. Les llars monoparentals, on hi conviuen la mare i els fills, són les que van declarar una major dificultat: el 84% de les llars d’aquest tipus hi arriben a final de mes amb problemes.

Dificultats per pagar els subministraments

Quant a les necessitats més bàsiques en una llar, un 38% de les famílies manifesta que no pot mantenir casa seva a una temperatura adequada durant tot l’any, i un 35% van dir que no sempre poden pagar en el termini previst rebuts de l’habitatge o de subministraments, o de pagaments ajornats amb targeta de crèdit.

Per últim, a un 12,4% de les llars hi pot haver dèficits greus a l’alimentació dels seus membres, com ara un dèficit de proteïnes. A aquestes llars van manifestar que no es podien permetre fer almenys cada dos dies un àpat amb carn, pollastre o peix.

Sense diners per a les vacances

El 69% de les famílies enquestades diu que no es pot permetre fer vacances fora de casa almenys una setmana a l’any. En el mateix percentatge, en cas d’un imprevist que requerís una despesa de 750 euros no el podrien afrontar amb recursos propis, sinó que s’haurien d’endeutar més per fer-hi front.

Menys estalvi pels més vulnerables

La capacitat d’estalvi dels santboians s’ha vist molt afectada per la crisis i només un 14% de les llars entrevistades van dir que havien pogut estalviar durant l’any anterior, mentre que el 84% han hagut de reduir despeses, principalment en oci i lleure, vestit i calçat i alimentació.

L’enquesta de condicions de vida permet a l’Ajuntament de Sant Boi obtenir informació cada quatre anys sobre dades demogràfiques i territorials, habitatge, mobilitat, formació, treball i activitat, renda, pobresa i exclusió social, salut personal i autonomia de les persones. Amb aquesta informació es facilita la tasca de disseny i planificació de les polítiques públiques, especialment les que es refereixen a atenció social i benestar comunitari.

Recomanacions personalitzades