Sant Boi garanteix el servei de menjador escolar durant l’estiu als infants de famílies en dificultats

L’Ajuntament de Sant Boi ha organitzat activitats de lleure d’estiu durant els mesos de juliol i agost amb servei de menjador per cobrir les necessitats bàsiques d’alimentació dels infants de famílies amb situacions econòmiques molt precàries.

La proposta de l’Ajuntament davant la recomanació del Defensor del Poble d’obrir els menjadors escolars a l’estiu per tal que els nens en situació de risc puguin fer-hi, almenys, un àpat en condicions, com fan durant el curs escolar, consisteix en oferir activitats de lleure durant tot l’estiu que incloguin servei de menjador. El regidor Juan Antonio Tamayo, tinent d’alcalde responsable de l’àrea de Territori i Ciutadania, explica a dSantBoi que són «serveis oberts a tota la població amb l’objectiu de facilitar la conciliació dels horaris familiars, però a la vegada de cobrir necessitats bàsiques d’alimentació dels infants».  A cada casal s’inclouen infants derivats pels serveis socials bàsics del municipi o bé detectats per entitats locals d’iniciativa social.

Durant tot el mes de juliol, els serveis  que donen resposta a les situacions de dificultat d’alimentació dels infants són els casals municipals de les escoles públiques del municipi (Amat Verdú, Gaudí i Parellada), així com el casal de l’esplai Eixida i el casal de la ludoteca Casablanca. Al mes d’agost l’escola Amat Verdú mantindrà obert el seu casal  municipal per així evitar que cap infant deixi de rebre un apat al dia. Del total de 513 infants que es beneficiaran d’aquest servei, un total de 343 seran becats.

A Catalunya, i per primera vegada, s’ha autoritzat als centres educatius a obrir sis hores diàries de dilluns a divendres per realitzar activitats lúdiques i educatives que comportin així mateix dos menjars per als nens i nenes. Més de 2.000 menors de 17 anys podran beneficiar-se d’aquesta iniciativa, segons la Generalitat. Aquesta és la idea que regirà aquest any a les escoles que el Departament d’Ensenyament ha autoritzat obrir durant l’estiu.

Alerta per malnutrició

Un informe sobre malnutrició i temps lliure de l’ONG Educo alerta que el més de mig milió de nens espanyols que rebien una beca menjador durant el curs, es quedarien sense aquest ajut quan arribés l’estiu. El mateix estudi també assegura que uns 100.000 nens han deixat de quedar-se a dinar al menjador escolar entre els cursos 2009-2010 i 2011-2012 a causa de la crisi i que 200.000 infants no es poden permetre menjar carn, pollastre o peix cada dos dies.

A més, es produeixen desigualtats segons la comunitat autònoma. Els nens de Navarra, País Basc, Galícia, La Rioja, Comunitat Valenciana i Castella i Lleó ho tindran més difícil aquest estiu per poder menjar en condicions, a diferència dels nens de Canàries, Aragó, Andalusia, Murcia, Extremadura i Catalunya. Aquesta és la discriminació denunciada per Save the Children, que adverteix que els governs autonòmics no han tingut la mateixa resposta a la petició feta pel Defensor del Poble en el sentit que aquest estiu s’obrin els menjadors escolars.

Recomanacions personalitzades