Tag Archive for Saló Central

La promoció d’habitatge assequible H2 del Saló Central: 79 pisos innovadors, sostenibles i amb perspectiva de gènere

Tretze anys després d’haver estat projectat, l’edifici de protecció oficial promogut per l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) al barri del Saló Central de Sant Boi de Llobregat ha començat a rebre els primers veïns i veïnes. El fet que l’immoble ja estigui habitat contribuirà a consolidar la revitalització d’aquesta zona limítrofa amb terrenys agrícoles i industrials, on està prevista la construcció de més habitatges pròximament.

Nous usos socials per espais abandonats de la ciutat

Sant Boi recupera diversos espais de la ciutat que per diverses circumstàncies havien quedat en desús i abandonats. S’han inaugurat els horts comunitaris de Can Pinyol, una nova zona d’esbarjo per a animals de companyia al carrer Benviure i es reforesten Can Carreres i Can Soler.