Augment de l’IBI, bonificacions per qui més té i desprotecció de la classe treballadora

Xavier Alejandre, Coordinador Esquerra Unida Sant Boi // Cedida

El ple del mes de maig, des d’Esquerra Unida vam demanar la paraula per denunciar les modificacions de l’Impost sobre Béns Immobles i les bonificacions i ajuts que s’apliquen des de l’Ajuntament de Sant Boi. Unes bonificacions que beneficien a qui més té i que deixen desprotegida a la classe treballadora.

El passat mes de setembre van aprovar-se les ordenances fiscals per l’any 2024 de l’Ajuntament de Sant Boi, les quals van suposar un increment del 7% de l’IBI. En aquest punt no va haver-hi cap aportació de fons en el contingut de les ordenances per cap dels grups municipals, aspecte que en aquesta legislatura comença a ser una norma. Des d’Esquerra Unida mai hem criticat ni ho farem l’aplicació d’impostos o taxes que fan possible qualsevol política redistributiva de la renda, el que no entenem és la pràcticament nul·la progressivitat d’aquest impost (element comú amb la resta d’administracions si parlem de l’IBI) ni l’aplicació de mesures que clarament afavoreixen a les rendes més altes i deixen enrere famílies amb veritables dificultats econòmiques.

A l’article 10 de l’Ordenança Fiscal s’estableixen un conjunt de situacions que donen dret a una bonificació en el pagament de l’impost, entre d’altres: Els habitatges que tenen instal·lats sistemes per a l’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia provinent del sòl tindran una reducció del 50% de l’impost, sense límit en quant el valor cadastral de l’immoble. Així doncs, un habitatge que hagi instal·lat plaques solars amb la despesa que això suposa pagarà la meitat de l’IBI durant 5 anys, sigui quin sigui el seu valor, amb un màxim de 25.000 euros de bonificacions. Per tant, si tinc un immoble valorat en 500.000 sigui quina sigui la meva renda (entenent que qui té un immoble de mig milió d’euros, no té problemes econòmics) pagaria al voltant de 3000 euros anuals d’IBI, però si s’instal·len plaques solars, s’estalviarien 7500 euros en tres anys. 7500 euros que l’Ajuntament deixa de recaptar, però que cobra com un clau a aquells veïns que tenint un habitatge modest i amb una renda mitjana, no tenen dret a pràcticament cap bonificació.

De la mateixa manera, també hi ha una bonificació de 200 euros a aquelles persones que tenen suficients ingressos per a comprar-se un cotxe elèctric, per tenir un pàrquing i per instal·lar un punt de recàrrega en la seva propietat. Bé, la bonificació és per cada punt de càrrega instal·lat. Per tant, si em va molt bé i tinc dos vehicles elèctrics, puc tenir una bonificació de 400 euros en l’IBI. A més, aquesta reducció és compatible amb la instal·lació de plaques solars, així que si soc una persona rica amb consciència climàtica, em puc estalviar un 70% de l’IBI que hauria de pagar en aplicació del gravamen establert per les ordenances fiscals. També hi ha una bonificació per les famílies nombroses, aquest cop sí, en funció del valor cadastral de l’immoble.

El que no hi ha, és una bonificació per les famílies monoparentals. Aquelles persones que assumeixen la cura d’una família en solitari, no tenen dret a cap bonificació. Bé llevat que es comprin un cotxe elèctric i posin un punt de recàrrega en el seu pàrquing. Sembla que cal recordar que en aquest cas, no necessitarien cap mena de bonificació. Així doncs, a qui estem ajudant amb aquestes bonificacions? A qui estem deixant enrere?

L’Ajuntament intenta aturar l’impacte que genera la manca de progressivitat de l’IBI amb un ajut del tot insuficient. Les compensacions són per tota mena de famílies, però els llindars de renda exclouen a la major part de la població treballadora perquè s’estableixen llindars, en alguns casos per sota del Salari Mínim Interprofessional. En tots casos, tinguis les càrregues familiars que tinguis, si a la teva Unitat familiar presenta més de 19.900 euros anuals d’ingressos, no tens dret a cap mena de bonificació. Un llindar evidentment massa baix i que deixa fora gran part de la població, i més tenint en compte que per les bonificacions que s’apliquen no es té en compte en cap cas la renda ni el valor de l’immoble. Amb l’eliminació d’algunes bonificacions que són clarament innecessàries per a les persones que se’n beneficien es podria ampliar significativament els 60.000 euros que l’Ajuntament destina a aquest ajut, completament insuficient i que no satisfà les necessitats de les famílies treballadores.

D’altra banda, ja ho vam dir fa un any i ho tornem a dir ara, és incomprensible deixar d’aplicar el recàrrec de l’IBI a pisos buits. Sembla que hi ha una voluntat de deixar de recaptar impostos a qui més té i acollar una mica més a aquelles famílies que més pateixen l’impacte de la inflació o de la manca d’habitatge a preus assequibles.

Xavier Alejandre, Coordinador Esquerra Unida Sant Boi

Recomanacions personalitzades