Sant Boi de Llobregat es podrà acollir al decret per frenar els pisos turístics al municipi

És un dels 262 municipis de Catalunya on es podrà aplicar el nou decret llei aprovat per la Generalitat. Actualment, són 16 els pisos turístics amb llicència de la ciutat segons les dades de l’Ajuntament.

Bloc de pisos de Ciutat Cooperativa - Sant Boi Diari
Bloc de pisos de Ciutat Cooperativa // Sant Boi Diari – Arxiu

La Generalitat de Catalunya ha aprovat aquest mes de novembre un nou decret llei que permetrà als ajuntaments regular i frenar el nombre de pisos turístics al territori. En total, són 262 els municipis els que es podran acollir a aquesta nova mesura, 84 dels quals es troben a l’àrea metropolitana de Barcelona i Sant Boi de Llobregat és un d’ells.

Sant Boi de Llobregat, igual que la resta de localitats que es podran acollir al decret un cop entri en vigor, és un dels municipis que la Generalitat va declarar -de manera inicial- com zona tensionada d’habitatge el passat mes de juliol. De fet, els 262 municipis que s’inclouen en la llista que ha elaborat la Generalitat per acollir-se a l’aplicació del decret, han de complir, com a mínim, amb un dels dos requisits que s’assenyalen: Per una banda, haver estat acreditats com a zona tensionada d’habitatge, o bé, que existeixin més de cinc pisos turístics al municipi per cada 100 habitants. En el cas de Sant Boi, compleix amb el primer dels dos requisits.

Aquesta nova normativa implica que els ajuntaments no podran atorgar llicències de pisos turístics fins que adaptin el plantejament urbanístic a les directrius del nou decret llei. Pel que fa als pisos turístics ja existents, els seus propietaris disposaran d’un marge de cinc anys per demanar una nova llicència urbanística a l’ajuntament corresponent o hauran de cessar l’activitat.

Competencia gestionada per l’Ajuntament

En aquesta ocasió, serà l’Ajuntament l’encarregat de desenvolupar el nou plantejament urbanístic per adaptar-los a la nova normativa de la Generalitat. En el document, ha de permetre expressament la compatibilitat de l’ús turístic amb el d’habitatge per poder continuar atorgant llicències. A Sant Boi, actualment, segons dades de l’Ajuntament, hi ha 16 habitatges amb llicència de pisos turístics.

A partir d’ara, de fet, l’Ajuntament haurà de justificar que compta amb prou sòl per destinar a habitatge habitual i es podran concedir, com a màxim, 10 llicències de pisos turístics per cada 100 habitants. De moment, fins que no s’aprovi el nou plantejament urbanístic, l’Ajuntament no podrà atorgar cap llicència.

Aquesta mesura, arriba per intentar acabar amb la problemàtica d’habitatge actual estesa a tot el territori català. Amb aquesta nova normativa es pretén impulsar i facilitar l’accés a les famílies a l’habitatge en el context actual de l’alta demanda de lloguer i l’increment de la població catalana.

Recomanacions personalitzades