L’Ajuntament aprova per unanimitat el Pla d’Acció de l’Agenda Urbana 

El ple municipal ha aprovat per unanimitat el Pla d’Acció de la Agenda Urbana, un document amb més de 150 propostes d’actuació transformadores que orientarà les polítiques municipals cap als Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS).

Pla d’Acció de la Agenda Urbana // Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

El nou Pla d’Acció de l’Agenda Urbana ha estat aprovat per unanimitat pel ple municipal. El document conté més de 150 propostes d’actuació transformadores i pretén orientar totes les polítiques públiques municipals cap als ODS de Nacions Unides. El pla s’estructura en 3 dimensions polítiques (Territori i model de ciutat, Reactivació social i econòmica i Digitalització i governança) i en 7 eixos estratègics (Ciutat verda i integradora, ciutat sostenible i resilient, ciutat emergent, ciutat cohesionada, ciutat innovadora, ciutat transformadora i ciutat inspiradora) on s’exposen de manera ordenada les prioritats de la ciutat de cara als pròxims anys. El document està vinculat amb l’Estratègia de Ciutat de Sant Boi 2030 i alineat amb els objectius de l’ Agenda 2030 i de les agendes urbanes de Catalunya i Espanya.

Amb l’aprovació de la nova Agenda Urbana es planteja una nova metodología de treball que requereix una doble transformació: per una banda, treballar cap a un model de construcció col·lectiva on es consolidi la relació de l’Ajuntament amb els agents socials de la ciutat i, per altra banda, una reorganització de les estructures municipals. A més, l’Ajuntament preveu acompanyar la planificació de l’Agenda Urbana amb les agendes sectorials relatives a altres àmbits de la política municipal com poden ser esports, cultura o educació.

Sant Boi, municipi pilot de l’Agenda Urbana Espanyola

El Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana (Mitma) va escollir Sant Boi com a municipi pilot de l’Agenda Urbana Espanyola. A més, l’Ajuntament ha obtingut fonts Next Generation de la Unió Europea (UE) per desenvolupar la seva pròpia agenda urbana. Amb això, l’Ajuntament vol que la planificació, la metodologia i les línies d’actuació de l’Agenda Urbana de Sant Boi serveixin com a model inspirador  per a la resta de localitats i territoris de l’Estat. 

Recomanacions personalitzades