L’Ajuntament atura el cobrament d’impostos i taxes municipals

L’objectiu és «alleugerir» els efectes que la situació de confinament pel coronavirus pot tenir sobre les economies familiars de la ciutat.

Ajuntament de Sant Boi // Arxiu

L’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat ha decidit aturar el cobrament de diferents imposts i taxes municipals mentre l’estat d’alarma decretat a causa del coronavirus continuï vigent. Es tracta d’una mesura que pretén «alleugerir» els efectes que el confinament de la població i l’aturada de part de l’activitat laboral pugui tenir sobre les economies municipals.

En aquest sentit, l’administració municipal ha declarat que, durant el període d’estat d’alarma, «no es cobrarà cap tribut municipal», entre els quals s’inclouen l’IBI, l’impost sobre activitats econòmiques (IAE), l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ICiO), les llicències urbanístiques i les taxes municipals.

D’altra banda, tampoc es cobraran ni cànons ni lloguers de titularitat municipal. En el cas de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica (IVTM), segons ha informat el consistori, «ja s’havien començat a enviar» i es prorroga un mes més el temps màxim per fer els abonaments.

En l’àmbit comercial, per últim, la taxa per ocupació de la via pública de les terrasses es cobrarà en un únic rebut que arribarà durant el segon semestre de l’any. D’aquesta quota se’n descomptarà la part proporcional al període de confinament en què no s’hagi pogut prestar el servei.

Recomanacions personalitzades