L’equip de neteja de clavegueres es posa al dia

L’Ajuntament de Sant Boi ha posat en marxa un nou equip de neteja de clavegueres que actualitza el que hi havia fins ara, que datava del 1990. Asseguren que permetrà «un servei més regular i amb capacitat d’accedir a tot el municipi».

El nou equip de neteja de clavegueres // Ajuntament de Sant Boi

28 anys després, calia renovar-se. La neteja de clavegueres de Sant Boi s’ha posat al dia amb un nou equip totalment renovat. És de «darrera tecnologia», segons l’Ajuntament. Incorpora gestió electrònica de les funcions i motobombes més potents. Es jubila així l’antic equipament, que ja s’estava quedant obsolet i s’avariava sovint.

La nova maquinària evita obstruccions al clavegueram i també neteja els embornals i les reixes interceptores. L’equip és més silenciós i compleix així les normatives mediambientals i de seguretat vigents. La maquinària també és més compacta, la qual cosa permet millorar la neteja de la xarxa de sanejament. 

Comandats per un capatàs, l’equip de neteja està integrat per un conductor, un conductor de vehicle lleuger i un peó. A mes de l’equip recentment incorporat, també disposen d’una furgoneta i els estris necessaris. El servei funciona tots els dies laborables. La partida pressupostaria prevista per a l’any 2018 del servei de neteja de la xarxa de sanejament és de 232.101 euros.

Recomanacions personalitzades