Sant Boi comença a acollir vistes arbitrals de consum

L’Agència Catalana de Consum i l’Ajuntament de Sant Boi arriben a un acord perquè es puguin realitzar vistes arbitrals de consum a la ciutat, evitant el desplaçament als santboians. 

Mariló Gramunt acompanyada de les autoritats municipals // Ajuntament de Sant Boi

Mariló Gramunt acompanyada de les autoritats municipals // Ajuntament de Sant Boi

Els santboians que vulguin recórrer a l’Agència Catalana de Consum de Catalunya no hauran de fer cap desplaçament gràcies al conveni entre l’Ajuntament i aquesta entitat. A partir d’ara, l’Oficina Municipal d’Informació al Consumidor de Sant Boi tindrà potestat per fer la «mediació en els conflictes de consum que es plantegen», segons ha informat el consistori a través d’un comunicat.

L’arbitratge és un procediment voluntari i gratuït en el qual tant l’empresa com la persona consumidora accepten, de manera voluntària, que un tribunal arbitral resolgui el conflicte entre ambdues parts. Un cop aquest organisme dicta sentència no és possible recórrer ja que totes dues parts es comprometen prèviament a complir la resolució que es dicta. La decisió arbitral, anomenada laude vinculant, és d’obligat compliment per les parts i té efectes de cosa jutjada.

Les primeres vistes d’aquest arbitratge han comptat, de manera excepcional, amb la presència de la presidenta de la Junta Arbitral de Consum de Catalunya, Mariló Gramunt. A partir d’ara, les funcions de secretaria de vistes li corresponen a la persona responsable tècnica de consum de l’Ajuntament de Sant Boi.

L’Oficina Municipal d’Informació al Consumidor de Sant Boi és l’organisme que en el marc de les seves competències aten les consultes, reclamacions i denúncies de les persones consumidores i usuàries i serà qui dugui a terme les mediacions en els conflictes de consum que es plantegin.

 

Recomanacions personalitzades