Tag Archive for Pere Bonet

Un pas més enllà

La societat ha d’evitar la marginació de les persones amb trastorns mentals sense generar diferencies ni crear falsos estereotips estigmatitzadors.