L’OMIC assessorarà als ciutadans sobre les clàusules sòl

L’Oficina Municipal d’Informació al Consumidor ha posat en marxa un servei d’assessorament sobre les clàusules sòl hipotecàries. Els ciutadans que sospitin que en poden estar afectats podran rebre informació i efectuar reclamacions.

L'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor atendrà consultes sobre clàususles sòl // Ajuntament de Sant Boi

L’Oficina Municipal d’Informació al Consumidor atendrà consultes sobre clàususles sòl // Ajuntament de Sant Boi

La clàusula sòl és un apartat del contracte que preveuen algunes hipoteques i que fixa els interessos mínims que cal pagar, passi el que passi, durant tota la vida de la hipoteca. La clàusula fixa un tipus d’interès mínim en previsió d’una caiguda de l’Euríbor, l’índex de referència per calcular els interessos de la hipoteca, fent que milers de famílies mai es poguessin beneficiar d’una quota de la hipoteca baixa. La justícia europea va considerar aquest tipus de clàusules com a “abusives”, i va obrir la porta a que els bancs tornessin als seus clients l’import pagat.

Així, l’Oficina Municipal d’informació al Consumidor posa a disposició de la ciutadania un servei per atendre consultes sobre aquest tema, ja que es preveu que gran part de la població pot estar afectada per alguna clàusula abusiva en la seva hipoteca.

L’Ajuntament ha explicat que actualment no hi ha constància que les entitats bancàries tinguin previst retornar de forma automàtica l’import cobrat per les clàusules sòl, per la qual cosa recomana que totes les persones afectades efectuïn la seva reclamació. Segons el consistori el consumidor pot reclamar directament a la seva entitat bancària o bé presentar una demanda judicial, tot i que recomanem en primera instància la via extrajudicial, «ja que és la més ràpida, senzilla i econòmica pel consumidor».

Els ciutadans que sospitin que poden estar afectats per aquesta clàusula poden adreçar-se a l’OMIC, tot i que des de l’oficina es demana que es sol·liciti cita prèvia «degut a la naturalesa de la reclamació i de la documentació que els tècnics han de revisar».

Recomanacions personalitzades