El curs escolar s’inicia a Sant Boi amb tota la demanda de places coberta

Un total de 14.718 alumnes han iniciat el curs acadèmic 2014-2015 a les escoles i instituts públics i concertats de Sant Boi. Enguany no hi ha cap centre en situació de provisionalitat. L’Ajuntament facilita una ajuda extraordinària per pagar les beques menjador que la Generalitat no cobreix.

L'escola Gaudí afronta el seu segon curs a les noves instal·lacions // Maria Roda

L’escola Gaudí afronta el seu segon curs a les noves instal·lacions // Maria Roda

Aquest mes de setembre s’ha iniciat el curs a les 5 escoles bressol municipals i a les 10 privades. Entre unes i altres hi ha 950 alumnes matriculats. També s’ha iniciat el 15 de setembre el curs als 14 centres públics i 8 concertats d’educació infantil i primària i als 5 instituts públics i 5 concertats. 11.609 alumnes cursaran l’educació obligatòria a Sant Boi aquest curs 2014-2015 entre educació infantil, primària i secundària i 2.159 joves faran formació post-obligatòria als centres de la ciutat.

La demanda de places pel curs present s’ha aconseguit atendre sense problemes i s’han iniciat les classes, per primer cop en uns quants anys, sense centres educatius en situació de provisionalitat, incloses les escoles Antonio Gaudí, Marianao i Vicente Ferrer que ja han acabat els processos de canvis i millores.

L’Ajuntament sempre ha fet bandera de la prioritat en la defensa de l’educació pública i de qualitat. Per aquest motiu en l’últim curs el consistori va fer un esforç econòmic perquè cap nen o nena es quedés sense beca de menjador. La voluntat del consistori per aquest nou curs és doblar el pressupost per a beques i material escolar.

Davant els cada cop més nombrosos casos de gent que es queda sense beca menjador, l’Ajuntament facilita una ajuda extraordinària per a casos exclosos de la beca menjador per part de la Generalitat tot i complir els requisits. El consistori oferirà beca menjador a 480 alumnes d’aquestes característiques, una ajuda que suposa una inversió de 116.000€. Per les famílies que, fins i tot amb beca, no poden pagar la seva part, l’Ajuntament destinarà 26.500€ per a 122 alumnes i per material escolar són 227 els nens que rebran aquest ajut. Per cobrir les necessitats extraescolars i d’oci dels petits s’ha destinat 26.700€ perquè puguin fer les colònies, sortides i activitats extraescolars.

Obres de millora als centres

Durant el mes d’agost, l’Ajuntament ha destinat més de 300.000€ a inversions de millora en 10 escoles públiques i l’Escola de Música Blai Net de cara a l’inici del nou curs. Bona part d’aquestes inversions, com la substitució de finestres a l’escola Fernández Lara o el canvi d’enllumenat a Josep Maria Ciurana, suposaran un important estalvi energètic.

Altres actuacions són millores estructurals i de seguretat, com la reparació de cobertes a l’escola Benviure, la rehabilitació de cornises a la Parellada o la millora del mur de l’escola Marianao. Per últim s’han fet millores en lavabos i instal·lacions exteriors a Amat Verdú l’escola Bressol La Marta. Per altra banda, s’ha aprofitat per pintar les aules i passadissos de les escoles Antoni Tàpies i Marianao.

Recomanacions personalitzades