El Banc del Temps de Sant Boi celebra un any d’intercanvis solidaris

El Banc del Temps de Sant Boi és una iniciativa ciutadana que pretén intercanviar necessitats per habilitats sense ànim de lucre ni cap mediació monetària. La unitat d’intercanvi és l’hora. Amb més d’un any d’existència ja aplega més de 50 santboians disposats a crear una xarxa de suport entre ciutadans.

Emilio Sande, soci del Banc del Temps i dinamitzador de l'assemblea // Maria Roda

Emilio Sande, soci del Banc del Temps i dinamitzador de l’assemblea // Maria Roda

El Banc del Temps de Sant Boi celebra el seu primer aniversari amb la certesa de la bona feina feta fins ara però conscients de la importància de mantenir el compromís constant. Aquesta iniciativa nascuda «de les inquietuds d’un grup de santboians» com explica Emilio Sande, soci des de l’inici i dinamitzador a les assemblees, aplega ja a més de 50 socis.«Tot i que parlar de bancs no és una cosa molt nostrada avui dia, a diferència del trueque, el banc del temps no son intercanvis bilaterals, son plurilaterals, de manera que van més enllà de tornar, és una altre filosofia d’entendre les relacions», sentencia Sande.

A les reunions bimensuals que es celebren dins la Fundació Marianao, entitat que dóna suport econòmic i logístic al Banc, s’actualitzen les ofertes i les demandes del socis i organitzen activitats en grup per cohesionar més als socis i «així afavorir que apareguin més intercanvis». A través d’aquests intercanvis de temps, es motiva les persones per ajudar-se sense cap interès econòmic, i es dóna valor als petits treballs de la vida diària: petits bricolatges, acompanyaments per passejades, costura, cuina i rebosteria, cura d’infants, nocions d’informàtica, entre molts d’altres.

Un moment de l'assemblea del Banc del Temps, reunits a la Fundació Marianao // Maria Roda

Un moment de l’assemblea del Banc del Temps, reunits a la Fundació Marianao // Maria Roda

El perfil dels socis de Sant Boi és molt divers; hi ha gent aturada, gent amb feina, joves estudiants, gent gran. «Tenim un soci de més de 80 anys i és molt actiu», explica Emilio Sande, remarcant que «els socis han de ser majors d’edat per una qüestió de responsabilitat legal». Un dels problemes que tenen des de l’inici és que les persones quan decideixen fer-se socis ofereixen moltes habilitats i serveis però quasi no demanen. «Costa una mica que agafin confiança, però tot just ara comença a crear-se una dinàmica molt fluida d’intercanvis». Quan un soci té una demanda i troba que un altre soci oferta el que ell necessita, es posen en contacte entre ells mateixos. «Tots tenim una base de dates conjunta amb el telèfon, correu i altres dades personals» explica un soci del Banc del Temps de Sant Boi.

Aquest projecte es tracta d’una eina d’inclusió social que potencia l’intercanvi generacional i ajuda a la conciliació de la vida personal, familiar i laboral en condicions d’igualtat entre homes i dones. «La finalitat del sistema és ajudar a valorar els temps que dediquem a les coses menys importants» assegura un dels seus socis. Ara mateix, es troben immersos en la difusió del projecte per així aconseguir sumar més persones. «Estem parlant amb totes les entitats del barri i els hi proposem fer una presentació del Banc del Temps a les seves reunions», conclou Sande.

Recomanacions personalitzades