Tag Archive for Mariona Tomàs

Mariona Tomàs: “Si vols abordar la Barcelona dels 5 milions has d’abordar la Catalunya dels 8 milions”

s’entén que una àrea metropolitana és un conjunt d’habitants en un territori que normalment està fragmentat en diferents municipis en el qual hi ha unes relacions d’interdependència. I sempre s’ha pres com a base la mobilitat, normalment la mobilitat obligada; és a dir, el fet que la gent es desplaci a un altre municipi per anar a treballar. Eurostat, quan defineix àrees urbanes funcionals a Europa, es basa en aquesta mobilitat per feina.