Tag Archive for Josep Maria Borrell

La promoció d’habitatge assequible H2 del Saló Central: 79 pisos innovadors, sostenibles i amb perspectiva de gènere

Tretze anys després d’haver estat projectat, l’edifici de protecció oficial promogut per l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) al barri del Saló Central de Sant Boi de Llobregat ha començat a rebre els primers veïns i veïnes. El fet que l’immoble ja estigui habitat contribuirà a consolidar la revitalització d’aquesta zona limítrofa amb terrenys agrícoles i industrials, on està prevista la construcció de més habitatges pròximament.