Qui som

Sant Boi Diari és el mitjà de comunicació digital de Sant Boi de Llobregat. Es tracta d’un mitjà local, d’actualització diària i constant que es dedica exclusivament a la informació a través de la xarxa.

No és un mitjà que depèn de l’Ajuntament ni de cap partit polític. Tampoc està lligat a cap entitat. Es tracta d’un mitjà independent que tracta la informació amb rigor, professionalitat i esperit crític, apostant per les àmplies possibilitats que ofereixen les noves tecnologies.

En marxa des del 15 de maig de 2014, és un projecte impulsat per un grup de periodistes amb experiència en diferents mitjans locals de la comarca així com professionals vinculats a grans mitjans de comunicació com la La Vanguardia.

Sant Boi Diari és propietat dels seus periodistes a través de l’empresa Viu Comunicació.

Direcció: David Guerrero i Jose Polo.

Redacció: María Samblás i Roger Cuartielles.

Col·laboradors: Daniel Soneria.

Manteniment web: Artesans.

Departament comercial: Cristian Pérez ( comercial@viucomunicacio.com )

Correu electrònic: info@santboidiari.com