Sant Boi Diari

Màxima alerta pel risc d’incendi i de calor extrem

Protecció Civil ha activat el pla d’emergències per incendis forestals des de la mitjanit del dimarts 22 d’agost fins a la mitjanit del divendres 25. Els Bombers han reforçat dispositius per estar preparats davant l’elevat risc de foc a llocs com la muntanya de Sant Ramon.

El PDU de l’Àrea Metropolitana de Barcelona: Una introducció a l’ordenació territorial de la conurbació barcelonina (1)

Per mitjà de quatre articles intentaré fer un breu resum entenedor i amb vocació didàctica del Pla Director Urbanístic de l’Àrea Metropolitana (PDUM), aprovat inicialment pel Consell Metropolità de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) en el mes de març d’enguany i que roman a informació pública fins el dia 30 d’octubre per tal de consultar-lo, […]