L’Ajuntament passa de quatre a sis tinences d’alcaldia amb el nou cartipàs

També s’amplien les àrees d’actuació política que per aquest mandat seran sis. Amb aquesta nova organització, el govern municipal pretén assolir tots els objectius estratègics de l’Agenda Urbana per transformar Sant Boi.

Equip de govern municipal de Sant Boi de Llobregat // Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

L’Ajuntament de Sant Boi ja té definit el cartipàs que marcarà el full de ruta d’aquest mandat. Després de l’acord signat entre el PSC i els comuns que garanteix la continuïtat d’aquests últims al govern local, s’ha presentat la nova organització política i les competències que adquiriran cadascun dels nous regidors de govern.

Per aquest mandat, en total seran 18 regidors de govern dels quals 16 són del PSC i dos dels comuns. El nou organigrama, a més, estableix una junta de govern formada per l’alcaldessa, Lluïsa Moret, i sis tinents d’alcaldia, dos més que al mandat anterior. En aquesta ocasió els socialistes José Ángel Carcelén, Juan Antonio Tamayo i Salut González repeteixen com primer, tercer i cinquena tinent d’alcaldia respectivament. S’entrenen per aquest mandat els socialistes Elisabet Latorre com a segona tinenta d’alcaldia, Javier López com a quart i l’edil dels comuns Álex Pérez com a sisè.

Una de les novetats de l’organigrama polític municipal és la creació de la regidoria d’Alcaldia, que en aquesta ocasió serà competència de José Ángel Carcelén. El regidor d’alcaldia s’encarregarà de coordinar l’acció de govern per garantir la cohesió de totes les polítiques i l’impuls de l’Agenda Urbana de Sant Boi. A més, dintre de l’àrea d’alcaldia s’incorporen les competències de proximitat als barris -tot seguint el model del cartipàs anterior- i, per aquest mandat, altres competències que anteriorment havien estat lligades a aquesta àrea com Cultura o Igualtat de gènere, passen a formar part d’altres àrees de govern.

Sis àrees d’actuació política

La nova estructura organitzativa de l’Ajuntament de Sant Boi defineix sis grans àrees d’actuació política al municipi. Les tres àrees definides a l’anterior mandat passen a ser sis per, d’aquesta manera «per donar un major pes a les polítiques de sostenibilitat, millora de l’espai públic i el desenvolupament econòmic de la ciutat». Aquestes polítiques passaran a tenir una àrea d’actuació pròpia i estaran sota la responsabilitat directa d’una tinença d’alcaldia.

Aquestes noves sis àrees d’actuació són: Model de ciutat, Ciutat emergent, Igualtat i ciutat cohesionada, Ciutat sostenible i resilient, Ciutat segura i Aliances i govern intern.

L’àrea de Model de ciutat engloba totes les polítiques relatives al territori, l’urbanisme i les infraestructures a més de la mobilitat i la promoció de l’habitatge públic. En aquest sentit, es treballarà per continuar amb el projecte de transformació de la ciutat i cap a la millora de la mobilitat urbana. Aquesta àrea serà presidida pel primer tinent d’alcalde, José Ángel Carcelén.

L’àrea d’Igualtat i ciutat cohesionada en aquesta ocasió també englobarà les regidories de Cultura i Igualtat de gènere, dues competències que fins ara havien format part de l’àrea d’Alcaldia. Aquesta àrea, a més, compta amb el compromís de situar les persones en el centre de l’acció municipal, fent de l’educació, l’esport i la cohesió social els objectius prioritaris. A més, per primer cop, es destina una cartera exclusiva a l’adolescència, per poder atendre les necessitats específiques d’aquest sector de la població. El regidor que presidirà l’àrea serà el tercer tinent d’alcaldessa, Juan Antonio Tamayo.

L’àrea de Ciutat emergent engloba les polítiques de promoció econòmica vinculades amb l’activitat comercial, l’emprenedoria i el foment de l’ocupació. El principal objectiu de l’àrea serà el de generar prosperitat per la ciutadania i pel municipi. A més, també s’hi sumen les carteres d’Universitats i Formació Professional per potenciar les aliances de la ciutat amb els centres educatius i amb el teixit professional. Aquesta àrea serà presidida per la segona tinenta d’Alcaldia, la socialista Elisabet Latorre.

Les polítiques de sostenibilitat urbana, medi ambient i transició energètica s’englobaran en l’àrea de Ciutat sostenible i resilient que serà presidida pel quart tinent d’alcaldia, Javier López. A més de les competències esmentades, en aquesta àrea d’actuació també s’engloben les polítiques de promoció agrícola i salut pública. A més, s’incorpora una nova àrea d’actuació de benestar animal que fins ara no havia tingut competència pròpia a l’Ajuntament.

Per al proper mandat 2023-2027 també s’incorpora una nova àrea de Ciutat segura que se centrarà a garantir la seguretat ciutadana a Sant Boi. Per primer cop, la seguretat compta amb una àrea pròpia que també englobarà les polítiques de prevenció, convivència i mediació comunitària. L’àrea serà presidida per José Ángel Carcelén que, amb aquesta, agafa la presidència de dues de les sis àrees d’actuació del nou Ajuntament.

Finalment, l’Ajuntament tornarà a comptar amb una àrea específica d’Aliances i govern intern. Aquesta àrea, que serà presidida per la cinquena tinenta d’alcaldia Salut González, té com a objectiu garantir l’eficàcia interna dels serveis municipals. A més, en aquesta àrea s’incorpora la gestió dels equipaments i les dependències municipals per impulsar la digitalització i l’aplicació de noves tecnologies urbanes.

Un equip de govern continuista

Dels 18 regidors que formen el nou govern municipal, només són cinc els que s’incorporen per primer cop a l’Ajuntament. Per part del PSC s’estrenen al consistori Encarna Cazalla, Emilio Morillas i Maria Valencia, aquesta última com a membre de govern però sense cap regidoria a càrrec.
El que pateix una renovació completa és el conjunt de regidors dels comuns a l’Ajuntament. A l’anterior mandat, els dos regidors dels comuns eren Alba Martínez i Daniel Martínez, que van renunciar a formar part dels primers llocs de la llista electoral. En el seu lloc s’incorporen Álex Pérez i Eva Cristina Serna.

Recomanacions personalitzades